Video
Facebook

Biểu phí các khoá học tại Oxford English UK Vietnam

Bảng phí các khoá học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam
Name of course/Tên khoá học Level/Trình độ Fee/Học Phí
TIẾNG ANH CHO HS TIỂU HỌC-OXFORD KIDS
(6-12 TUỔI)
Starter 1,2,3,4
Mover 1,2,3
Flyer
7.200.000  /60 h
TIẾNG ANH CHO HS THCS-OXFORD TEENS
(12-16 TUỔI)
Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
Advanced
7.200.000  /60 h
TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRÔI CHẢY –ENGLISH COMMUNICATION FLUENCY Beginner 6.000.000/60h
Pre-Intermediate I 4.500.000/45h
Pre-Intermediate II 5.400.000/45h
 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO
 
Advanced English Communication
 
Intermediate I
5.400.000/45h
Intermediate II 5.400.000/45h
TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MAI  
Advanced
 
5.400.000/45h
PRE-IELTS
Target: 4.5
Target: 4.5 7.200.000/60h
IELTS Preparation FOUNDATION
Target:  5.5
7.200.000/60h
INTERMEDIATE
Target: 6.5
7.200.000/60h
ADVANCED
Target: 6.5 +
6.600.000/45h
LUYỆN THI SAT
SAT Preparation
A 16.000.000
(60h)
B
12.000.000
(40h)
C 14.000.000
(40h)
TOEFL Preparation TOEFL Foundation
Target: 80
 
7.200.000/60h
TOEFL Inter
Target: 90+
7.200.000/60h
Luyện viết ứng tuyển đại học
College Application Writing Methods
  Liên hệ
Luyện viết & phương pháp
nghiên cứu bậc đại học

College Research Methods and Writing
  liên hệ
LỚP HỌC CÁ NHÂN
Private Class
bất kì liên hệ

Giá tiền trên đã bao gồm tài liệu, sách vở cho các khoá học tương ứng.
Các bạn tham khảo thêm lịch khai giảng và nếu có gì thắc mắc xin liên hệ:
Bộ phận tư vấn trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam
Tầng 3, số 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 04 2211 2691
Email: customerservice@oxford.edu.vn

Các tin liên quan