Video
Facebook

MỘT SỐ CÂU NÓI THÔNG DỤNG TRÊN FILM HBO, STAR MOVIE..

Trên các kênh phim có rất nhiều các câu nói thông dụng thường xuất hiện Oxford gới thiệu với các bạn một số câu nói thông dụng nhất 
– Who do you think you are?
Câu này là câu dạy khôn – Mày nghĩ mày là ai ? …
– I swear I’ll never tell anyone.
Tớ thề , sẽ không nói cho ai …
– Let’s forgive and forget.
Hãy tha thứ và quên đi …
– I’ll make it up to you.
đây là một câu nói gần như muốn chuộc tội – Tớ sẽ làm bất cứ gì bạn muốn …
– I’m very / terribly awfully / extremely sorry.
3 câu nói này đều giống như : Tớ ngàn lần xin lỗi …
– Forgive me for breaking my promise.
Tha cho Tớ vì tớ đã thất hứa …
– I’ve heard so much about you!
Tớ nghe nói về bạn khá nhiều ! …
– Don’t underestimate me.
Đừng đánh giá tớ thấp …
– It’s very annoying.
Nó quá bực mình …
– He often fails to keep his word.
Anh ta thường không giữ lời hứa …
– You made me feel ashamed of myself.
Bạn đã làm làm tớ tự cảm thấy xấu hổ …
– I hope it turns out all right.
Tớ hy vọng nó sẽ trở nên sẽ tốt …
– I can’t handle this alone.
Tớ không thể gánh chịu … làm một mình …
– You’re wasting you breath.
Bạn đang hao hơi vô ích …
– Don’t get on my nerves!
Đừng làm tớ phải nổi giận !
– Everything will be fine.
Mọi thứ sẽ tốt …
– I’ll be ready in a few minutes.
Tớ sẽ chuẩn bị xong trong vài phút …
– I wonder what happened to him.
Tớ không biết việc gì đã xảy đến với anh ấy …
– You are just trying to save face.
Bạn chỉ cố gắng giử thể diện – cố che dấu cái xấu
Tọa đàm "Phát âm chuẩn - Giao tiếp tự tin"
Tọa đàm "Phát âm chuẩn - Giao tiếp tự tin"
THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – KHÁCH MỜI   
  Thời gian: 830– 12h30, Thứ bảy ngày 10/10/2015. -    
 Địa điểm:  Cơ sở 321 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội -    
Khách mời: MR. AUSTEN MERSEREAU - Giám đốc đào tạo trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam - See more at: http://oxford.edu.vn/tin-tuc-su-kien/su-kien/toa-dam-phat-am-chuan-giao-tiep-tu-tin-908.html#sthash.B97NDbYA.dpuf