Video
Facebook

Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày: Đặt bàn tại nhà hàng

Booking a table - Đặt bàn

Một số câu giao tiếp thông dụng dùng để đặt bàn trước tại các nhà hàng, các bạn cùng tham khảo nhé:

Do you have any free tables? (Nhà hàng còn bàn trống không? )


A table for ..., please (Cho tôi đặt một bàn cho ... người)


I'd like to make a reservation (Tôi muốn đặt bàn)


I'd like to book a table, please (Tôi muốn đặt bàn)


When for? (đặt cho khi nào?)


For what time? (Đặt cho mấy giờ?)


This evening at (Cho tối nay lúc ...)


Tomorrow at (Cho ngày mai lúc ...)


Noon (Trưa)


For how many people? (Đặt cho bao nhiêu người? )


I've got a reservation (Tôi đã đặt bàn rồi)


Do you have a reservation? (Anh/chị đã đặt bàn chưa?)

 

Để tham khảo các khóa học tiếng Anh giao tiếp, luyện thi IETLS, TOEFL iBT... hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83, Nguyễn Ngọc Vũ , Hà Nội 
Điện thoại: 024 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn