Video
Facebook

CHIẾN LƯỢC CHO DẠNG BÀI TRUE/FALSE/NOT GIVEN TRONG IELTS READING

Các dạng câu hỏi thường gặp trong Ielts Reading

True/ False / Not given luôn là dạng bài khoai nhất trong Ielts Reading và khiến rất nhiều bạn mắc sai lầm. Dạng câu hỏi này yêu cầu bạn phải hiểu ý của người viết và không chỉ đơn giản dừng lại việc bạn có tìm thấy thông tin đó trong bài không.

 

Trước hết cần hiểu rõ về các dạng câu hỏi.:

 • True/False/Not Given: đây là dạng bạn cần dựa vào facts có sẵn trong bài.
 • Yes/No/Not Given: đây là dạng bạn cần suy luận opinion của tác giả.

Trong mỗi trường hợp, bạn cần phải quyết định xem thông tin trong văn bản đồng ý với các thông tin trong câu hỏi. Bạn nên lưu ý rằng trong đối với câu hỏi “Y/N/NG”, bạn thường được yêu cầu tìm kiếm ý kiến ​​của người viết chứ không phải là sự thật đã được đưa ra trong bài.
 


CHIẾN LƯỢC 

Đối với dạng này, skimming và scanning là một chiến thuật không thực sự phù hợp và không nên được áp dụng tràn lan.

 

Vấn đề lớn nhất – Not Given

 

Lựa chọn ‘Not Given’ chính là thứ làm phức tạp hóa vấn đề lên hết cỡ. Giải quyết nó thế nào? Chúng ta cần biết:

‘Not Given’ không có nghĩa là không có thông tin. Thường thông tin của một câu ‘Not Given’ sẽ xuất hiện trong bài đọc, nhưng thông tin đó không dùng để trả lời câu hỏi mà đề bài đưa ra. Bạn sẽ rất dễ bị đánh lừa bởi việc sử dụng các modal verbs hoặc từ trái nghĩa…… Vì vậy hãy thực sự cẩn thận.

Bạn không được đoán hay diễn giải thông tin mà bạn cho là đúng theo ý kiến chủ quan của bạn. Sự tồn tại của thông tin chỉ nằm trong bài đọc, KHÔNG nghĩ xa hơn.

 

Một vài thủ thuật

 • Các câu hỏi theo thứ tự của các văn bản. 
 • Đọc những câu hỏi một cách cẩn thận để đảm bảo rằng bạn hoàn toàn hiểu những gì nó nói. Hãy cố gắng nâng cao vốn từ vựng hằng ngày để bạn không gặp quá nhiều từ mới dẫn đến hiểu sai ý của câu hỏi. 
 • Scan toàn bài text để tìm câu trả lời cho từng câu hỏi phải nằm ở đâu bằng cách dựa vào các key words của nó. Khi bạn tìm thấy nơi chứa câu trả lời, đọc đoạn đó một cách cẩn thận để xác định nếu bạn nghĩ rằng đó là T, F hoặc NG. 
 • Các câu hỏi có thể sẽ sử dụng các từ đồng nghĩa hoặc cách diễn đạt phủ định chứ không phải là từ trong văn bản. 
 • Cẩn thận với những từ mấu chốt mang tính chất đánh lừa người đọc như “only”, “all”, “never” ……. 
 • Không dành một thời gian dài tìm kiếm câu trả lời cho một câu hỏi, đó có lẽ là NG, nếu bạn không thể tìm thấy nó. 
 • Bạn có thể thử cách làm sau: cố gắng trả lời chắc chắn câu True/Yes. Đối với False/No và Not Given, thông thường 70% các nhóm câu hỏi sẽ có đủ cả 3 dạng kết quả, hãy sử dụng trực giác khi các biện pháp khác không giúp được bạn. 
 • Đừng dựa vào ý kiến hay hiểu biết cá nhân của bạn để làm bài! Chỉ bám sát vào những thông tin của bài text. Như thế là quá đủ để bạn tìm câu trả lời đúng.
 • Không “overthink” câu trả lời của bạn – bạn có thể bắt đầu xây dựng các chuỗi logic dài sẽ dẫn bạn đến câu trả lời sai.
 •