Video
Facebook

Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày: Thanh toán hóa đơn

Paying the bill- Thanh toán hóa đơn
Hãy tham khảo một số cách để nói về việc thanh toán hóa đơn như người bản ngữ nhé:

The bill, please (Cho xin hóa đơn)


Could we have the bill, please? (Mang cho chúng tôi hóa đơn được không?)


Can I pay by card? (Tôi có thể trả bằng thẻ được không?)


Do you take credit cards? (Nhà hàng có nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không? )


Is service included? (Đã bao gồm phí dịch vụ chưa?)


Can we pay separately? (Chúng tôi trả tiền riêng được không?)


I'll get this (Để tôi trả)


Let's split it (Chúng ta chia đi)


Let's share the bill (Chia hóa đơn đi)
 

Để tham khảo các khóa học tiếng Anh giao tiếp hay luyện thi IELTS, TOEFL... và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83 , Nguyễn Ngọc Vũ ,Trung Hòa Cầu Giấy ,Hà Nội
Điện thoại: 024 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn