Video
Facebook

Từ vựng tiếng anh chủ đề "đi thi"

Lại một mùa thi nữa lại đến, chúc các bạn thi tốt và đừng quên update từ vựng tiếng Anh với Oxford English UK Vietnam nhé! Cùng tìm hiểu một số từ vựng liên quan đến thi cử nhé!

Exit examination or graduation examination (n) kỳ thi tốt nghiệp

graduate (v) tốt nghiệp

test taker (n) sĩ tử, người thi

high school diploma (n) bằng tốt nghiệp cấp 3

cheat (v) gian lận

examiner (n) người chấm thi

take / sit an exam (v) đi thi

get through (v)  vượt qua
revise (v) ôn tập

retake (v) thi lại

education (n) giáo dục
 

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội , Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn