Video
Facebook

Lịch học tháng 12/2014

Lịch khai giảng dự kiến tháng 12/2014

KHÓA HỌC

TRÌNH ĐỘ

GiỜ HỌC

NGÀY HỌC

NGÀY

KHAI GiẢNG

THỜI LƯỢNG

 Học phí    
 OXFORD Junior
 A
 B
8:30-10:45am
2:00- 4:10pm  
T7  10/01/15 5 tháng  6.500.000 VNĐ 
 Tiếng Anh trẻ em   8:30-11:30am    T7 CN  Liên hệ     Liên hệ 

Tiếng Anh 
Giao Tiếp Cơ Bản

 

Basic

6:00-7:30 pm
6:00-8:15pm 

Thứ 2 4 6
Thứ 3 5

05/01/15
16/12/14

45h+ 1 buổi thực hành 
ngoại khóa


 


 
 6.000.000    VNĐ


 

Elementary

6:30-7:30pm  
6:00-8:15 pm

Thứ 2 4 6 
Thứ 3 5

29/12/14
16/12/14

Pre 1

6:00-8:15pm 
6:30-8:45 pm

 Thứ 2 4
Thứ 2 4

15/12/14
07/01/15

Pre 2

6:00-8:15pm  
6:00- 8:15pm

Thứ 2 6
Thứ 3 5

15/12/14
20/01/15

Tiếng Anh 
Giao Tiếp Trôi Chảy

       Inter 1

6:30- 8:45pm  
7:45-9:15pm

Thứ 3 5 
Thứ 2 4 6

16/12/14
07/01/15

Inter 2

6:30- 8:45pm  

Thứ 2 6

23/12/14

  Adv 1  6:30-8:45pm Thứ 3 5 15/01/15    
 Luyện thi TOEIC 
muc tiêu 650+
 Pre 1+
2:30- 4:45am   
 Thứ 4 7
20/12/14
 45h
 
 3.190.000 VNĐ

LUYỆN THI TOEFL

Inter 2 +

6:00- 8:15pm  

Thứ 4 7
Thứ 4 6

09/12/14
07/01/15

45h  6.500.000 VNĐ

LUYỆN THI
IELTS TARGET 7.0+

Inter 1 +

6:30-8:30pm  

Thứ 2 4 6

 

26/12/14

45h 6.500.000
VNĐ 
 LUYỆN THI IELTS FOUNDATION    Pre 1 +  
 6:00-8:30pm   
Thứ 3 5 17/12/14
08/01/15
45h 6.500.000 VNĐ 
 LUYỆN THI IELTS ADVANCED Inter 2+
6:30- 8:30pm  
Thứ 3 5   29/12/14 24h  4.500.000 VNĐ

Chương trình OXFORD 121
-
 luyện  thi 

 IELTS/ TOEFL/SAT

Inter 2+


8:30-12:00am

1:30- 5:30pm

 

Các ngày trong tuần trừ CN

 Liên hệ    

Luyện viết nâng cao

Inter 1+

 

 

Liên hệ

   
              

CÁC KHOÁ HỌC CHO DU HỌC HOA KỲ

KHÓA HỌC

GIỜ HỌC

NGÀY HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

Luyện thi SAT

2:00 - 4:00 pm

Thứ 2 -4

22/12/14

6:00- 8:15 pm

Thứ 4 7

24/12/14

6:30 – 8:30 pm T5

10:00 – 12:00 am T7

Thứ 5 -7

08/01/15

Khóa Viết Luận 
Ứng Tuyển Đại Học

 

 

Liên hệ 


Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:
Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 6, ngõ 28, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn


 

Các tin liên quan