Video
Facebook

Lịch học tháng 5/2014

Lịch học tháng 5/2014
KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ GiỜ HỌC NGÀY HỌC
NGÀY 
KHAI GIẢNG
GHI CHÚ
Tiếng Anh trẻ em 7-12 tuổi 8:30- 11:30 am Thứ 2 4 6 9/6/2014  


Tiếng Anh giao tiếp
cơ bản
 
 
Basic
2:00- 3:30 pm
6:30- 8:45 pm
Thứ 3 5 
Thứ 3 5
27/05/14
28/05/14
2 buổi thực hành ngoại khóa
Elementary
2:00-3:30 pm
6:30-8:45 pm
Thứ 2 4 6
Thứ 3 5
27/05/14
20/05/14
Tiếng Anh giao tiếp 
trôi chảy
Pre 1
2:00- 3:00 pm
7:45- 9:15 pm
Thứ 5 7
Thứ 2 4 6 
29/05/14
23/05/14
 
Pre 2
2:00- 3:30 pm
6:30- 8:45 pm
Thứ 3 5
Thứ 3 5
3/6/2014
22/05/14
Inter 1
2:00- 3:30 pm
6:00- 7:30 pm
Thứ 2 4 6 
Thứ 2 4 6
28/05/14
30/05/14
Inter 2
6:30- 8:45 pm
8:00- 9:30 pm
Thứ 3 5
Thứ 2 4 6
27/05/14
28/05/14
Adv 1 2:00- 3:30 pm Thứ 2 4 6 28/05/14
Luyện thi TOEFL Inter 2 +
9:00-11:15 am
6:30-8:00 pm
Thứ 3 5
Thứ 2 4 6
29/05/14
02/06/14
 
Luyện thi IELTS Inter 2 +
9:00- 10:30 am
6:30- 8:45 pm
Thứ 2 4 6
 Thứ 3 5
06/06/14
28/05/14
 
Chương trình OXFORD121
- luyện thi 
IELTS & TOEFL 
Inter 2+ 
8:30-12:00a.m
1:30- 5:30 pm
Các ngày trong tuần   Khuyến mại 10%
Luyện viết nâng cao Inter 2+ 2:30-4:00 pm Thứ 2 4 6 30/05/14  
 
CÁC KHÓA HỌC GIÀNH CHO DU HỌC HOA KỲ
KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ GiỜ HỌC NGÀY HỌC NGÀY
KHAI GIẢNG
GHI CHÚ
LUYỆN THI SAT B 2:00- 4:00 pm
6:30- 8:30 pm
Thứ 2 4
Thứ 4 6
30/05/14
11/06/14
 
C 6:30- 8:30 pm
10:00- 12:00 am
Thứ 5,7 29/05/14  
Khóa viết luận
Ứng tuyển ĐH
Inter 2+       Liên hệ
 
 

Các tin liên quan