Video
Facebook

Lịch học tháng 7/2014

Lịch học tháng 7/2014
KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ GiỜ HỌC NGÀY HỌC
NGÀY 
KHAI GIẢNG
GHI CHÚ
Tiếng Anh trẻ em 7-12 tuổi 8:30- 11:30 am Thứ 7& CN   Liên hệ
 


Tiếng Anh giao tiếp
cơ bản
 
 
Basic
2:30-4:00 pm
6:00-7:30 pm

Thứ 3-5
Thứ 2-4-6
 
24/07/14
04/08/14
 buổi thực hành ngoại khóa
Elementary
8:00-9:30 pm
6:30-8:45 pm
Thứ 2 4 6
Thư 3-5
28/07/14
19/08/14
Tiếng Anh giao tiếp 
trôi chảy
Pre 1
2:00-4:15 pm
6:30-8:45 pm
Thứ 5-7
Thứ 3 5 
17/07/14
07/08/14
Pre 2
2:00- 4:15 pm
7:45- 9:15pm
Thứ 3 5
Thứ 2-4-6

01/07/14
11/08/14

 
Inter 1
6:00- 7:30 pm
6:30-8:45 pm
Thứ 2 4 6 
Thứ 3 5
30/07/14
19/08/14
Inter 2
2:00- 3:30 pm
Thứ 2 4 6
15/07/14
Adv 1 2:00-3:30 pm
6:30-8:45 pm
Thứ 2 4 6
Thứ 3 5
09/07/14
07/08/14
Luyện thi TOEFL Inter +
6:00-8:15 pm
Thứ 3 5
15/7/14
 
Luyện thi IELTS Inter +
9:00-10:30 am
Thứ 2 4 6
28/7/2014
 
Chương trình OXFORD121
- luyện thi 
IELTS & TOEFL 
Inter+ 
8:30-12:00 am
1:30- 5:30 pm
Các ngày từ thứ 2- thứ 7    
Luyện viết nâng cao Inter+ 2:30-4:00 pm Thứ 2 4 6 25/07/14  
 
CÁC KHÓA HỌC GIÀNH CHO DU HỌC HOA KỲ
KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ GiỜ HỌC NGÀY HỌC NGÀY
KHAI GIẢNG
GHI CHÚ
LUYỆN THI SAT 1800 - 6:00-8:00 pm Thứ 2 4
Thứ 3 5
7/07/14
10/07/14
 
1800+ 6:30- 8:30 pm T5
10:00- 12:00 am T7
Thứ 5, 7 14/07/14  
Khóa viết luận
Ứng tuyển ĐH
Inter 2+       Liên hệ
 
 

Các tin liên quan