Video
Facebook

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh dự kiến trong tháng 12/2017 tại trung tâm đào tạo Oxford English UK Vietnam
 
KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ GIỜ HỌC LỊCH HỌC NGÀY  KHAI GIẢNG
(dự kiến)
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Trôi Chảy
Beginner 6:30-8:30 pm Thứ 2 4 11/12/17
Pre 1
6:30-8:45pm Thứ 2 4 13/12/17
Pre 2 6:30-8:45pm Thứ 3 5 19/12/17
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Nâng Cao
Inter 1 6:30-8:45pm Thứ 3 5 19/12/17
Inter 2 6:30-8:45pm Thứ 2 4 25/12/17
Lớp phát âm  Beginner 6:00-8:00pm Thứ  4 6 20/12/17
  PRE-IELTS 6:30-8:30pm Thứ 3 5 12/12/17
LUYỆN THI
IELTS
FOUNDATION 6:00- 8:30pm Thứ 4 6 20/11/17
INTER 6:30-9:00pm Thứ 3 5 19/11/17
ADVANCED 6:30-8:45pm   Liên hệ
      

 
CÁC KHOÁ HỌC CHO DU HỌC HOA KỲ
KHÓA HỌC GIỜ HỌC LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
Luyện thi SAT B 6:00-8:30pm​ Thứ 2 4 Liên hệ
 
 
Đăng ký các khóa học tại: goo.gl/pgs1Ut
Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Việt Nam  
Số 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  024 2211 2691 / 024 6259 1475
Email:  customerservice@oxford.edu.vn