Video
Facebook

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh dự kiến trong tháng 10/2017 tại trung tâm đào tạo Oxford English UK Vietnam

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ GIỜ HỌC LỊCH HỌC NGÀY  KHAI GIẢNG
(dự kiến)
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Trôi Chảy
Beginner 6:30-8:30 pm Thứ 3 5 10/10/17
6:30-8:30 pm Thứ 2 4 25/10/17
Pre 1
6:30-8:45pm Thứ 2 4 30/10/17
Pre 2 6:30-8:45pm Thứ 3 5 12/10/17
6:30-8:45pm Thứ 2 4 24/10/17
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Nâng Cao
Inter 1 6:30-8:45pm Thứ 3 5 17/10/17
Inter 2 6:30-8:45pm Thứ 2 4 16/10/17
Advanced 6:30-8:45pm    
Lớp phát âm  Beginner 2:00-4:00pm Thứ  4 6 18/10/17
LUYỆN THI TOEFL Inter 1+ 6:30-8:45pm Thứ 4 6 Liên hệ
Inter 2+ 6:30-8:45pm Thứ 3 5 Liên hệ
LUYỆN THI
IELTS
FOUNDATION 6:00- 8:30pm Thứ 4 6 18/10/17
9:00-11:15am Thứ 3 5 05/10/17
INTER 6:30-9:00pm Thứ 3 5 17/10/17
ADVANCED 6:30-8:45pm   Liên hệ
IELTS W&S 2:00-5:00pm Thứ 2 6 Liên hệ
LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI   6:30-8:30pm Thứ 3 5 19/10/17
      

 
CÁC KHOÁ HỌC CHO DU HỌC HOA KỲ
KHÓA HỌC GIỜ HỌC LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
Luyện thi SAT A 6:008:30 pm Thứ 2 4 11/10/17
 
Luyện thi SAT B 6:00-8:30pm​ Thứ 2 4 23/10/17
 
 
Đăng ký các khóa học tại: goo.gl/pgs1Ut
Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Việt Nam  
Tầng 3, số 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  024 2211 2691 / 024 6259 1475
Email:  customerservice@oxford.edu.vn