Video
Facebook

Lịch học tháng 11/2014

Lịch khai giảng dự kiến tháng 11/2014

KHÓA HỌC

TRÌNH ĐỘ

GiỜ HỌC

NGÀY HỌC

NGÀY

KHAI GiẢNG

THỜI LƯỢNG

 Học phí    
 OXFORD Junior
 A
 B
8:30-10:45am
2:00- 4:10pm  
T7  15/11/14 5 tháng  6.500.000 VNĐ 
 Tiếng Anh trẻ em   8:30-11:30am    T7 CN  Liên hệ     Liên hệ 

Tiếng Anh 
Giao Tiếp Cơ Bản

 

Basic

6:00-7:30pm 

Thứ 2 4 6

24/11/14

45h+ 1 buổi thực hành 
ngoại khóa


 


 
 6.000.000    VNĐ


 

Elementary

6:30-7:30pm  

Thứ 2 4 6 

28/11/14

Pre 1

6:00-8:30pm 

 Thứ 3 5

11/11/14

Pre 2

7:45- 9:15pm  

Thứ 2 4 6

18/11/14

Tiếng Anh 
Giao Tiếp Trôi Chảy

       Inter 1

6:00- 8:30pm  

Thứ 3 5 

27/11/14

Inter 2

6:30- 8:45pm  

Thứ 2 6

24/11/14

Adv 1

7:45-9:15pm  

Thứ 2 4 6

07/11/14

 Luyện thi TOEIC 
muc tiêu 650+
 Pre 1
2:30- 4:45am   
 Thứ 4 7
07/11/14
 45h
 
 3.190.000 VNĐ

LUYỆN THI TOEFL

Inter 2 +

6:00- 8:15pm  

Thứ 4 7

22/11/14

45h  6.500.000 VNĐ

LUYỆN THI
IELTS 

Inter 1 +

6:30-8:30pm  

Thứ 3 5 7

 

27/11/14

60h 8.500.000
VNĐ 
 LUYỆN THI IELTS FOUNDATION   Pre-Inter +  
2:00-4:00pm  
6:00-8:30pm   
 Thứ 4 6
Thứ 4 6
19/11/14
28/11/14
45h 6.500.000 VNĐ 
 LUYỆN THI IELTS ADVANCED Inter 2+
 6:30- 8:30pm  
 6:30- 8:30pm  
Thứ 4 7
Thứ 3 5 
05/11/14 
11/11/14
24h  4.500.000 VNĐ

Chương trình OXFORD 121
-
 luyện  thi 

 IELTS/ TOEFL/SAT

Inter 2+


8:30-12:00am

1:30- 5:30pm

 

Các ngày trong tuần trừ CN

 Liên hệ    

Luyện viết nâng cao

Inter 1+

 

 

Liên hệ

   
              

CÁC KHOÁ HỌC CHO DU HỌC HOA KỲ

KHÓA HỌC

GIỜ HỌC

NGÀY HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

Luyện thi SAT

2:00 - 4:00 pm

Thứ 2 -4

12/11/14

2:00- 4:00 pm

Thứ 7

22/11/14

6:30 – 8:30 pm T5

10:00 – 12:00 am T7

Thứ 5 -7

06/11/14

Khóa Viết Luận 
Ứng Tuyển Đại Học

 

 

Liên hệ 


Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:
Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 6, ngõ 28, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn


 

Các tin liên quan