Video
Facebook

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH THÁNG 9/2017 TẠI OXFORD ENGLISH UK VIETNAM

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh dự kiến trong tháng 9/2017 tại trung tâm đào tạo Oxford English UK Vietnam

 
KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ GIỜ HỌC LỊCH HỌC NGÀY  KHAI GIẢNG
(dự kiến)
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Trôi Chảy
Beginner 6:30-8:30 pm Thứ 3 5 12/09/17
6:30-8:30 pm Thứ 2 4 18/09/17
Pre 1
6:30-8:45pm Thứ 3 5 20/09/17
Pre 2 6:30-8:45pm Thứ 3 5 12/09/17
6:30-8:45pm Thứ 2 4 25/09/17
Tiếng Anh 
Giao Tiếp Nâng Cao
Inter 1 6:30-8:45pm Thứ 3 5 24/8/17
Inter 2 6:30-8:45pm Thứ 2 4 23/8/17
Advanced 6:30-8:45pm    
Lớp phát âm  Beginner 2:00-4:00pm
6:00-8:00pm
Thứ  4 6 20/09/17
22/09/17
LUYỆN THI TOEFL Inter 1+ 6:30-8:45pm Thứ 4 6 10/09/17
Inter 2+ 6:30-8:45pm Thứ 3 5 26/09/17
LUYỆN THI
IELTS
FOUNDATION 6:00- 8:30pm Thứ 4 6 06/09/17
9:00-11:15am Thứ 3 5 28/09/17
INTER 6:30-9:00pm Thứ 3 5 28/09/17
ADVANCED 6:30-8:45pm    
IELTS W&S 2:00-5:00pm Thứ 2 6 18/09/17
LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MẠI   6:30-8:30pm Thứ 3 5 19/09/17
      

 
CÁC KHOÁ HỌC CHO DU HỌC HOA KỲ
KHÓA HỌC GIỜ HỌC LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
Luyện thi SAT A 6:008:30 pm Thứ 2 4 18/09/17
 
Luyện thi SAT B 6:00-8:30pm​ Thứ 2 4 27/09/17
 
 
 
 
 
 
 
TIẾNG ANH PHỔ THÔNG
KHÓA HỌC GIỜ HỌC LỊCH HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
Primary I 6:30-8:30pm Thứ 4 7 23/09/17
Primary II 2:00-4:00pm Thứ 7 CN 24/09/17
Secondary I 6:30-8:30pm Thứ 4 7 27/09/17
Secondary II 2:00-4:00pm Thứ 7 CN 24/09/17
Junior 9:00-11:00am Thứ 3 5 28/09/17
 
Đăng ký các khóa học tại: goo.gl/pgs1Ut
Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Việt Nam  
Tầng 3, số 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại:  024 2211 2691 / 024 6259 1475
Email:  customerservice@oxford.edu.vn