Video
Facebook

Learn English with joke

English is fun
truck driver was driving 100 penguins to the New York Zoo when his truck broke down on the freeway. The driver got out of the cab and was looking at the engine when a second truck driver stopped in front of him and asked if he needed any help. The penguins' driver explained that he is taking the penguins to the zoo and asked if the other man would take the penguins there. He agreed. Some hours later, the second truck driver drove past the first one, who was still waiting on the freeway for help to come. The penguins, however, were still on the truck! "I thought I asked you to take those penguins to the zoo," shouted the first driver. The second replied, "I did, but I had some money left, so we're going to the cinema now."

Một tài xế xe tải đang lái xe chở 100 chú chim cánh cụt đến sở thú New York thì chiếc xe bị hỏng trên đường cao tốc . Người lái xe  ra khỏi cabin và nhìn vào động cơ thì có một tài xế xe tải khác dừng lại và hỏi anh ta có cần sự giúp đỡ . Người lái xe điều khiển chiếc xe trở chim cánh cụt giải thích rằng anh ta đang đưa những chú chim đến sở thú và liệu là người lái xe kia có thể giúp đưa chúng đến sở thú thay anh ta.Và anh lái xe kia đã đồng ý. Vài giờ sau, người đó lại đi qua chỗ đầu tiên và vẫn thấy người lái xe kia đứng trên đường cao tốc chờ sự giúp đỡ. Tuy nhiên thì những chú chim vẫn còn ở trên xe, người lái xe thứ nhất hét lên: "Tôi đã đề nghị anh đưa những chú chim cánh cụt tới sở thú chứ". Người lái xe giúp đỡ liền trả lời: " Tôi đã làm , nhưng tôi  còn một ít tiền , vì vậy chúng tôi đang đi xem phim bây giờ."
Do you feel funny? 
Pls don't hesitate to contact us to register English courses.