100% giáo viên Anh, Mỹ (có trợ giảng)
Học phát âm chuẩn, ngữ điệu tự nhiên
Tăng PHẢN XẠ, truyền cảm hứng học tiếng Anh 
Chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh
Bạn hãy điền thông tin dưới đây để tham gia buổi học tiếng Anh miễn phí của chúng tôi:
Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu GIấy, Hà Nội
HOTLINE: 024 2211 2691

 

Thông tin của bạn