Video
Facebook

 

Mr. K. John Kelsey

Giám đốc điều hành

Ảnh thầy Jonh
 • Quốc tịch:  Mỹ                
 • Bằng cấp : Thạc sĩ đại học Western Illinois University 
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng An​h:  TESOL/CELTA
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 10 năm kinh nghiệm giảng dạy  tại Việt Nam các khóa học tiếng Anh ở mọi trình độ : các khoá học Luyên  thi SAT, luyện viết luận và viết luận ứng tuyển đại học , Tiếng Anh giao tiếp, TOEFL. 

Mr. Austen Mersereau

Giáo viên tiếng Anh

Ảnh thầy Austen
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Vị trí công tác: Giám đốc đào tạo, Giáo viên Tiếng Anh
 • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học Univeristy of Alaska Anchorage 
 • Chứng chỉ giảng dạy: CELTA, TEFL
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 04 năm giảng dạy Tiếng Anh ở mọi trình độ: Tiếng Anh giao tiếp, TOEFL, toán của SAT, IELTS.
 • Khóa học giảng dạy: các khoá học TOEFL iBT, Luyện nghe-nói chuyên sâu, tiếng Anh giao tiếp.

Mr.William Halmilton

Giáo viên tiếng Anh

 • Quốc tịch: British (Anh Quốc)
 • Bằng cấp: Cử nhân trường Dun Laoghaire Institute of Art Design & Technology
 • Chứng chỉ giảng dạy: TEFL
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 05 năm dạy tiếng Anh giao tiếp, luyện thi IELTS ở mọi cấp độ

Mr.Nathan Vandermost

Giáo viên tiếng Anh

Ảnh thầy cô
 • Quốc tịch: Mỹ
 • Bằng cấp: Thạc sĩ  Trường Đại học Alaska Pacific, USA.
 • Chứng chỉ giảng dạy: TESOL
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 05 năm  giảng dạy tiếng Anh ở mọi trình độ: Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Anh thương mại, TOEFL

Mr.Conor Lawlor

Giáo viên tiếng Anh 

Anhr thầy giáo
 • Quốc tịch: Anh Quốc
 • Bằng cấp:  Tốt nghiệp trường University of  Ulster
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh: CELTA
 • Kinh nghiệm: 03  năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở mọi cấp độ, luyện thi IELTS

Mr.Aaron Burns

Giáo viên tiếng Anh 

ảnh thầy giáo
 • Quốc tịch: Anh Quốc
 • Bằng cấp:  Tốt nghiệp trường University of  Ulster
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh: CELTA
 •  Kinh nghiệm: 04  năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở mọi cấp độ, luyện thi IELTS

Ms.Eimear O’Shea

Giáo viên tiếng Anh

 • Quốc Tịch: Anh
 • Bằng cấp: Cử nhân đại học Queen’s University 
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh: CELTA
 •  Kinh nghiệm: 05 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ở mọi trình độ, luyện thi IELTS

Ms.Mai Thi Lua Oanh

Giáo viên Tiếng Anh

Quốc tịch: Việt Nam
Bằng cấp:Thạc sĩ khoa tiếng Anh- Đại học Quốc Gia Việt Nam
08 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh mọi trình độ

Ms.Chu Thi Thu Hien

Giáo viên tiếng Anh

Quốc tịch: Việt Nam
Bằng cấp: Thạc sĩ khoa tiếng Anh- ĐH Quốc Gia Việt Nam
08 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh mọi trình độ

Mr.Sean Down

Giáo viên tiếng Anh

Quốc tịch: Anh
Bằng cấp: Cử nhân chuyên ngành Science tại Trinity College
Chứng chỉ: chứng chỉ CELTA
Kinh nghiệm giảng day: 05 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh mọi trình độ