Mr. K. John Kelsey

Giám đốc điều hành

 • Quốc tịch:  Mỹ                
 • Chức danh: Giám Đốc Điều Hành, Giáo Viên Tiếng Anh
 • Bằng cấp : Tốt nghiệp đại học Western Illinois University 
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng An​h:  TESOL/CELTA
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 07 năm kinh nghiệm giảng dạy  tại Việt Nam các khóa học tiếng Anh ở mọi trình độ : các khoá học Luyên  thi SAT, luyện viết luận và viết luận ứng tuyển đại học , Tiếng Anh giao tiếp, TOEFL. 

Mr. Austen Mersereau

Giáo viên tiếng Anh

 • Quốc tịch: Mỹ
 • Vị trí công tác: Giám đốc đào tạo, Giáo viên Tiếng Anh
 • Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học Univeristy of Alaska Anchorage 
 • Chứng chỉ giảng dạy: CELTA, TEFL
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 04 năm giảng dạy Tiếng Anh ở mọi trình độ: Tiếng Anh giao tiếp, TOEFL, toán của SAT, IELTS.
 • Khóa học giảng dạy: các khoá học TOEFL iBT, Luyện nghe-nói chuyên sâu, tiếng Anh giao tiếp.

Mr. Benjamin Werner Eichorn

Giáo viên tiếng Anh

 • Quốc Tich: Anh quốc
 • Bằng cấp:  Cử nhân Đại học Leeds
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh: CELTA
 • Kinh nghiệm: 08 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ở mọi trình độ, luyện thi IELTS

Mr.William Halmilton

Giáo viên tiếng Anh

 • Quốc tịch: British (Anh Quốc)
 • Bằng cấp: Cử nhân trường ngôn ngữ Bridge Mills Galway Language Centre
 • Chứng chỉ giảng dạy: TEFL
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 03 năm dạy tiếng Anh giao tiếp ở mọi cấp độ

Mr.Nathan Vandermost

Giáo viên tiếng Anh

 • Quốc tịch: Mỹ
 • Bằng cấp: Thạc sĩ  Trường Đại học Alaska Pacific, USA.
 • Chứng chỉ giảng dạy: TESOL
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 04 năm  giảng dạy tiếng Anh ở mọi trình độ: Tiếng Anh giao tiếp, Tiếng Anh thương mại, TOEFL
 • Khóa học tiếng Anh: Tiếng Anh thương mại, TOEFL, tiếng Anh giao tiếp

Mr.Reily Janson

Giáo viên tiếng Anh

 • Quốc tịch: Mỹ
 • Bằng cấp: Cử nhân chuyên nghành nhân chủng học- Pitzer college, California
 • Chứng chỉ giảng dạy: TEFL
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 05 năm  giảng dạy tiếng Anh ở mọi trình độ: Tiếng Anh giao tiếp, IELST, TOEIC

Mr.Bertus Ebersohn

Giáo viên tiếng Anh

 
 • Quốc Tich: Anh Quốc
 • Bằng cấp: Cử nhân khoa học  chuyên ngành Quản lý môi trường-North West University
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh: TEFL
 • Kinh nghiệm: 3 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ở mọi trình độ

Mr.John Gaisford

Giáo viên tiếng Anh

 • Quốc Tich: Anh Quốc
 • Bằng cấp: Cử nhân khoa học chuyên nghành Địa chất –Rhodes University
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh: TEFL/TESOL
 • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở mọi trình độ, luyện thi IELTS

Mr.Conor Lawlor

Giáo viên tiếng Anh 

 • Quốc tịch: Anh Quốc
 • Bằng cấp:  Tốt nghiệp trường University of  Ulster
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh: CELTA
 • Kinh nghiệm: 02  năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở mọi cấp độ, luyện thi IELTS
 • Đặc điểm nổi bật: Các khoá học Tiếng Anh giao tiếp ở mọi cấp độ

Mr.Aaron Burns

Giáo viên tiếng Anh 

 • Quốc tịch: Anh Quốc
 • Bằng cấp:  Tốt nghiệp trường University of  Ulster
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh: CELTA
 •  Kinh nghiệm: 2  năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở mọi cấp độ, luyện thi IELTS
 • Đặc điểm nổi bật: Các khoá học Tiếng Anh giao tiếp ở mọi cấp độ
 • Khóa học tiếng Anh: Tiếng Anh giao tiếp

Mr. Phạm Tuấn Anh

Giáo viên tiếng Anh

 • Quốc Tich: Việt Nam
 • Bằng cấp: Cử nhân khoa tiếng Anh- Đại học ngoại ngữ Hà Nội,
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh: TESOL
 • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ở mọi trình độ

Mr.Ruth Doporto

Giáo viên tiếng Anh

 • Quốc Tich: Anh Quốc
 • Bằng cấp: Cử nhân văn học Anh- National University of Ireland Galway 
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh: CELTA
 • Kinh nghiệm: 4 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ở mọi trình độ

Mr. Jared Hannum

Giáo viên tiếng Anh

 • Quốc tịch: Mỹ
 • Bằng cấp: Cử nhân khoa tiêng Anh- San Francisco State University
 • Chứng chỉ giảng dạy: TEFL
 • Kinh nghiệm giảng dạy: 04 năm  giảng dạy tiếng Anh trẻ em, Tiếng Anh giao tiếp. SAT  

Mr.Horst Wessel

Giáo viên tiếng Anh

 • Quốc Tich: Úc
 • Bằng cấp: Cử nhân khoa học xã hội-University of Goetinggen
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh: CELTA
 •  Kinh nghiệm: 8năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ở mọi trình độ, luyện thi IELTS

Mr.Đào Minh Việt

Giáo viên tiếng Anh

 • Quốc Tich: Việt Nam
 • Bằng cấp: Cử nhân khoa tiếng Anh- Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Thạc sỹ quản trị kinh doanh- Latrobe University (Australia)
 • Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh: CELTA
 • Kinh nghiệm: 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tại khoa Tiếng Anh tại Đại học Kinh doanh Công Nghệ Hà nội,  giảng dạy các khoá TAGT, luyện thi TOEIC, IELTS