Video
Facebook

Lịch học

Lịch khai giảng lớp Giao tiếp Intermediate 1

Lịch khai giảng lớp Giao tiếp Intermediate 1

Lớp học Giao tiếp Inter 1 - lớp học giao tiếp nâng cao sẽ được khai giảng vào tháng 12/2019. Còn 3 chỗ duy nhất trong lớp Chi tiết ...
Thông báo lịch khai giảng lớp IELTS Foundation 41

Thông báo lịch khai giảng lớp IELTS Foundation 41

Lịch khai giảng lớp IELTS FOUNDATION - lớp học mục tiêu trên 5.5 Chi tiết ...
Lịch khai giảng tháng 7 năm 2018

Lịch khai giảng tháng 7 năm 2018

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh dự kiến trong tháng 07/2018 tại trung tâm đào tạo Oxford English UK Vietnam Chi tiết ...
LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH

LỊCH KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh dự kiến trong tháng 04/2018 tại trung tâm đào tạo Oxford English UK Vietnam Chi tiết ...
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2017 TẠI OXFORD ENGLISH UK VIETNAM

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 8/2017 TẠI OXFORD ENGLISH UK VIETNAM

Lịch khai giảng dự kiến các lớp học trong tháng 8 năm 2017 tại OXFORD ENGLISH UK VIETNAM Chi tiết ...
Lịch khai giảng tháng 5/2017

Lịch khai giảng tháng 5/2017

Lịch khai giảng dự kiến tháng 5/2017 tại Oxford English UK Việt Nam Chi tiết ...
Lịch khai giảng tháng 4

Lịch khai giảng tháng 4

Lịch khai giảng dự kiến các lớp tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam tháng 04/2017

Chi tiết ...
Lịch khai giảng tháng 3/2017

Lịch khai giảng tháng 3/2017

Lịch khai giảng dự kiến các lớp tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam tháng 03/2017 Chi tiết ...
Lịch khai giảng tháng 2/2017

Lịch khai giảng tháng 2/2017

Lịch khai giảng dự kiến các lớp tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam tháng 02/2017 Chi tiết ...
Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 11/16

Lịch khai giảng các lớp tiếng Anh tháng 11/16

Lịch khai giảng dự kiến các lớp tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam tháng 11/16 Chi tiết ...