ĐĂNG KÍ KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH

Bài thi gồm 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết
​Phỏng vấn với giáo viên bản ngữ và được tư vấn lộ trình học tiếng Anh MIỄN PHÍ
Tham khảo để nhận học bổng khuyến học năm 2015-2016 tại đây
Liên hệ:
Trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: Tầng 3, 5 Số 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 04 2211 2691/ 6259 1475
Thông tin của bạn