Video
Facebook

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên thiết kế

Tuyển dụng nhân viên thiết kế

Để đáp ứng sự phát triển, trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam có nhu cầu tuyển dụng nhân viên thiết kế bán thời gian cố định hoặc toàn thời gian.
Chi tiết ...
Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh - Oxford

Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh - Oxford

Oxford tuyển dụng nhân viên vị trí Kinh doanh! Chi tiết ...
Tuyển dụng nhân viên vị trí Kinh doanh và tư vấn

Tuyển dụng nhân viên vị trí Kinh doanh và tư vấn

Trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Việt Nam cần tuyển nhân viên các vị trí. Chi tiết ...
Tuyển dụng tháng 10/16

Tuyển dụng tháng 10/16

Thông tin tuyển dụng tháng 10/2016 tại trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam. Chi tiết ...
Tuyển nhân viên tư vấn full time

Tuyển nhân viên tư vấn full time

Thông tin tuyển dụng tháng 9/16 Chi tiết ...
Tuyển dụng giáo viên dạy IELTS

Tuyển dụng giáo viên dạy IELTS

Với nhu cầu phát triển mở rộng, trung tâm Anh ngữ Oxford đang có nhu cầu tuyển dụng giáo viên giảng dạy IELTS. Chi tiết ...
Tuyển nhân viên thiết kế full time/ part time

Tuyển nhân viên thiết kế full time/ part time

Thông tin tuyển dụng nhân viên thiết kế full time/ part time tại Trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam trong tháng 8/2016. Chi tiết ...
Tuyển nhân viên phòng đào tạo

Tuyển nhân viên phòng đào tạo

Thông tin tuyển dụng nhân viên phòng đào tạo tại Oxford English UK Vietnam Chi tiết ...
Tuyển dụng tháng 7

Tuyển dụng tháng 7

Thông tin tuyển dụng tháng 7 tại trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam Chi tiết ...