Video
Facebook

Hot! Hot! Hot! Tài liệu luyện nghe Ielts từ cơ bản đến nâng cao

Oxford xin gửi tặng bạn bộ tài liệu luyện nghe tiếng anh Ielts từ trình độ cơ bản đến nâng cao.Chúc các bạn có kết quả luyện thi Ielts tốt

1. Basic Tactics for Listening:

http://www.mediafire.com/?22uvtgt53hy
http://www.mediafire.com/?tyomnrqwn1y
http://www.mediafire.com/?wzmgyytxz45
Ebook: http://www.mediafire.com/?s8403y0kihs9452

 

2. Developing Tactics for Listening:

http://www.mediafire.com/?n449p7evejgetz6
http://www.mediafire.com/?t0p795nvezg5yob
http://www.mediafire.com/?70xcd9nlh9590y5
Ebook: http://www.mediafire.com/?gr3sgamwwhkb8v7

Test booklet.

Ebook: http://www.mediafire.com/?28xqvbyf0y5jpu8
CD: http://www.mediafire.com/?mbbm9tnyquu7md9

 

3. Expanding Tactics for Listening:

http://www.mediafire.com/?r9rrmndm72dhtfc
http://www.mediafire.com/?24bccru92q23o4y
http://www.mediafire.com/?88vp7upi5up7rsi
Ebook: http://www.mediafire.com/?32lv7cvf48we3v4

Test booklet:

Ebook: http://www.mediafire.com/?9tvmh9w57jt1v1i
CD1: http://www.mediafire.com/?vzrngaza71x31dw
CD2: http://www.mediafire.com/?82pa77zatq2e95d