Video
Facebook

Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày: Các tổ chức quốc tế

Oxford English UK Vietnam xin cung cấp tên và từ viết tắt của một số các tổ chức quốc tế như sau:
 

WFTU - World Federation of Trade Union : Liên hiệp công đoàn thế giới

 

WPC - World Peace Council : Hội đồng hòa bình thế giới

 

WIDF - Women's International Democratic Youth : Liên đoàn phụ nữ dân chủ thế giới

 

IUS - International Union of Student : Hội liên hiệp sinh viên thế giới

 

IADL - International Association of Democratic Lawyers : Hội luật gia dân chủ thế giới

 

OIJ - Organization of International Journalists : Tổ chức quốc tế các nhà báo

 

AAPSO - Afro-Asian People's Solodarity Organ : Tổ chức đoàn kết nhân dân Á - Phi

 

AAWA - Afro-Asian Writer's Association : Hội nhà văn Á - Phi

 

CMEA - Council for Mutual Economic Assistance : Hội đồng tương trợ kinh tế

 

UN, UNO - United Nations, United Nations Organization : Liên hiệp quốc

 

6 cơ quan chính của UN

 

- General Assembly : Đại hội đồng

- Security Council : Hội đồng bảo an

- Economic and Social Council (ECOSOC) : Hội đồng kinh tế xã hội

- Trusteeship Council : Hội đồng quản thác

- International Court of Justice (IC) : Tòa án quốc tế

- Secretariat : Ban thư ký

 

WFP - World Food Programme : Chương trình lương thực thế giới

 

UNEP - United Nations Environment Programme : Chương trình liên hiệp quốc về môi trường

 

UNDP, PNUD – United Nations Development Programme : Chương trình liên hiệp quốc về phát triển

 

UNHCR – United Nation High Commissioner for Refugees : Cơ quan cao ủy liên hiệp quốc về người tị nạn

 

WFC – World Food Council : Hội đồng lương thực thế giới

 

UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development : Hội nghị liên hiệp quốc về thương mại và phát triển

 

NUFPA – United Nations Fund for Population Activities : Quỹ hoạt động dân số Liên hiệp quốc

 

UNICEF - United Nations Children's Fun : Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc

 

UNIDO – United Nations Industrial Development Organisation : Tổ chức Liên hiệp quốc tế về phát triển nông nghiệp

 

UNITAR – United Nations Institue for Training and Research : Viện đào tạo và nghiên cứu Liên hiệp quốc

 

IAEA – International Atomic Energy Agency : Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế

 

UPU – Universal Postal Union : Liên minh bưu chính thế giới

 

ITU – International Tele-communication Union : Liên minh viễn thông thế giới

 

WB – World Bank : Ngân hàng thế giới

 

IBRD – International Bank for Rconstruction and Development : Ngân hàng thế giới về tái thiết và phát triển

 

ILO – Interational Labor Organization : Tổ chức lao động quốc tế

 

IDA – International Development Assocciation : Hiệp hội phát triển quốc tế

 

IFC – International Finance Corporation : Công ty tài chính quốc tế

 

IFAD – International Fund for Agriculture Development : Quỹ quốc tế phát triển nông nghiệp

 

IMF – International Monetary Fund : Quỹ tiền tệ quốc tế

 

UNESCO – United Nations Educational, Scientific : Tổ chức liên hiệp quốc về giáo dục, khoa học và văn hóa

 

FAO – Food and Agriculture Organisation : Tổ chức liên hiệp quốc về lương thực và nông nghiệp

 

ICAO – International Civil Aviation Organisation : Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế

 

WMO – World Meteoro Logical Organization : Tổ chức khí tượng thế giới

 

WIPO – World Intellectual Property Organization : Tổ chức thế giới về sở hữu tri thức

 

WHO – World Health Organization : Tổ chức y tế thế giới

 

ESCAP – United Nations Economic and Social Commision for Asia and Pacific : Ủy ban kinh tế xã hội châu Á và Thái Bình Dương

 

ECWA - United Nations Economic Commision for Western Asia : Ủy ban kinh tế Tây Á

 

ECLA - United Nations Economic Commision for Africa : Ủy ban kinh tế châu Phi

 

ECE - United Nations Economic Commision for Latin America : Ủy ban kinh tế châu Mỹ la tinh

 

EDE - United Nations Economic Commision for Europe : Ủy ban kinh tế châu Âu

 

O.A.J – Organization of American States : Tổ chức các nước châu Mỹ

 

BAD – Asian Development Bank : Ngân hàng phát triển châu Á

 

RCTT – Regional Centre for Transfer of Technology : Trung tâm chuyển giao kĩ thuật của khu vực

 

APDC – Asian and Pacific Development Centre : Trung tâm phát triển châu Á Thái Bình Dương

 

CIRDAP – Centre on Integrated Rural Devolopment for Asia and the Pacific : Trung tâm phát triển nông thôn toàn diện châu Á Thái Bình Dương

 

TC – Typhoon Committee : Ủy ban bão

 

CCOP – Committee for coordination for joint prospecting for Mineral Resources in Asian Offshore Areas : Ủy ban phối hợp điều tra tài nguyên khoáng sản ngoài khơi châu Á

 

AIT – Asian Institute of Technology : Viện kỹ thuật châu Á

 

AIBD – Asian Pacific Institute for Broadcasting Development : Viện phát triển phát thanh và truyền hình châu Á Thái Bình Dương

 

ACCU – Asian Cultural Centre for UNESCO : Trung tâm văn hóa châu Á phục vụ UNESCO

 

AL – Arab League : Liên đoàn Ả Rập

 

ASEAN – Association of South East Asian Nations : Hội các nước châu Á

 

ANZUS – Australia New Zealand, US Pact : Khối Mỹ, Oxtrâylia, NiuDiLơn

 

CENTO – Central Treaty Organization : Khối hiệp ước trung tâm (1955) trước kia gồm Thổ, Irắc, Iran và Mỹ

 

A.F.L-C.I.O – American Federation of Labour and Congress of Industrial Organization : Tổng công hội Mỹ-Tổ chức công đoàn Công nghiệp

 

INTERCOSMOS – Intercosmos : Chương trình hợp tác nhiều mặt trong lĩnh vực nghiên cứu vũ trụ

 

W.C.C – World Council of Churches : Hội đồng nhà thờ thế giới

 

OPEC – Organisation of Petroleum Exporting Countries : Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ

 

EEC – European Ecomomic Community : Khối thị trường chung châu Âu

 

N.A.T.O – North Atlantic Treaty Organization : Khối Bắc Đại Tây Dương

 

O.A.U – Organization of African Unity : Tố chức thống nhất châu Phi

 

O.E.C.D – Organization for Economic Cooperation and Development : Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển

 

S.W.A.P.O – South West Africa People's Organization : Tổ chức nhân dân Tây Nam Phi

 

M.F.N.Status – Most Favored Nation Status : Quy chế nước được ưu đãi nhất

 

P.L.O – Palestinian Liberation Organization : Tổ chức giải phóng Palestin
 

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội , Hà Nội 
Điện thoại: 024 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn