Video
Facebook

Tiếng Anh hàng ngày: Một số từ viết tắt thường gặp

Hãy nhớ một số từ viết tắt thông dụng dưới đây nhé
 

M.C : master of ceremony (người dẫn chương trình)


A.V : audio_visual (nghe nhìn)


C/C : carbon copy (bản sao)


P.S : postscript (tái bút)


e.g : exempli gratia (ví dụ , chẳng hạn)


etc : et cetera (vân vân)


W.C : Water_closet (nhà vệ sinh)


ATM : automatic teller machine (máy thanh toán tiền tự động)


VAT : value added tax (thuế giá trị gia tăng)


AD : Anno Domini : years after Christ's birth (sau công nguyên)


BC : before Christ (trước công nguyên)


a.m : ante meridiem (nghĩa là trước buổi trưa)


p.m : post meridiem (nghĩa là sau buổi trưa)


ENT ( y học ) : ear , nose , and throat (tai, mũi , họng)


I.Q : intelligence quotient (chỉ số thông minh)


B.A : bachelor of arts (cử nhân văn chương)


A.C : alternating current (dòng điện xoay chiều)


APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation  (Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương)


AFC : Asian Football Confederation (Liên đoàn bóng đá Châu Á)


AFF : Asean Football Federation (Liên đoàn bóng đá Dong Nam Á)


ASEM : Asia- Europe Meeting (Hội nghị thượng đỉnh Á- Âu)


ADF : Asian Development Fund (Quỹ phát triên Châu Á)


HDD : Hard Disk Drive (Ổ đĩa cứng)


FDD : Floppy disk drive (Ổ đĩa mềm)


LCD : Liquid Crystal Display (Màn hình tinh thể lỏng)
 

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội , Hà Nội 
Điện thoại: 024 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn