Video
Facebook

Cấu trúc bài thi SAT

  Nội dung và phạm vi kiến thức cho các phần thi có những thay đổi mới kể từ năm 2016. Cụ thể như sau:

Đối với bài thi SAT I

   Cấu trúc bài thi gồm 2 phần: Đọc-viết và Toán. Bài viết luận không bắt buộc, kiểm tra thí sinh khả năng phân tích vấn đề từ một vấn đề được đưa ra trước đó qua kỹ năng đọc-viết-phân tích
    Điểm câu hỏi phụ: Không được tính vào điểm tổng bài thi, chỉ giúp cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn cho học sinh, sinh viên, phụ huynh, nhà giáo dục, và các cố vấn
    Những câu trả lời sai không bị trừ điểm
Cấu trúc đề thi gồm 3 phần cụ thể như sau:
Đọc – viết

Thời gian : 100 phút, gồm:65 phút cho phần đọc 35 phút cho phần ngôn ngữ và viết
Nội dung  :
Bài kiểm tra Đọc
 • Không có phần hoàn thành câu, toàn bộ trắc nghiệm; một số câu hỏi trong phần thi Đọc sẽ đi kèm với biểu đồ và yêu cầu các thí sinh phải đọc chúng.
 • Kiểm tra hiểu biết thông qua các đoạn văn về Mỹ, về văn hóa, lịch sử/xã hội học và khoa học thế giới
(Kỹ năng cần có: xem xét giả thuyết, phân tích dữ liệu, đoán ngụ ý)

Bài kiểm tra ngôn ngữ và viết
 • Kiểm tra thông qua các đoạn văn liên quan đến nghề nghiệp, lịch sự/xã hội học và khoa học
 • Các kỹ năng cần có: Đọc hiểu, tìm lỗi và sửa lỗi theo chuẩn tiếng Anh
 • Tổng số câu hỏi của 2 bài là 52 câu đọc và 44 câu viêt với thang điểm từ 200- 800

Toán
Thời gian : 80 phút, gồm:55 phút cho phần được sử dụng máy tính 25 phút cho phần sử dụng máy tính
 • Tập trung vào phân tích số liệu, số học và  giải toán. Các câu hỏi sẽ nhấn mạnh vào các tình huống có thể áp dụng thực tế, tập trung nhiều vào đại số, giảm câu hỏi về hình học và lượng giác. Phạm vi mở rộng hơn với đề thi cũ như giải đồ thi, giải các đề toán số học phức tạp, đặc biệt có các câu hỏi về thống kê.
 • Đa số câu hỏi là câu trắc  nghiệm, tuy nhiên với 1 số câu hỏi Grid-in, bạn cần đưa ra câu trả lời thay vì lựa chọn các đáp án để trả lời
 • Các kỹ năng cần có: Phân tích tình huống, diễn giải cách giải quyết vấn đề khoa học và nhanh chóng
 • Tổng số câu hỏi là 58 câu thang điểm từ 200-800
(38 câu được sử dụng máy tính và 20 câu không được sử dụng máy tính)

Bài luận
Thời gian : 50 phút
 • Bài luận là tự chọn
 • Thí sinh phân tích một văn bản 650-750 chữ và hoàn thành bài luận
 • Bài luận kiểm tra khả năng đọc, phân tích và viết, đòi hỏi thí sinh phân tích tài liệu và giải thích luận điểm của tác giả
 • Liên quan đến các vấn đề trong thực tế
 • Tổng số câu hỏi 1 ,chấm điểm theo tiêu chí thang điểm từ 2-8 điểm / tiêu chí 
Đối với bài thi SAT II
Là phần thi riêng biệt cho từng môn. Tùy từng trường, tùy từng ngành học mà bạn được yêu cầu phải thi môn nào nhưng thường thì bạn có thể tùy chọn 3 môn trong số các môn thi sau:
-         Tiếng Anh: Văn học
-         Lịch Sử: Lịch sử Mỹ, Lịch sử Thế Giới.
-         Toán (Toán 1, Toán 2)
-         Các môn khoa học khác: Sinh (E/M), Hóa, Lý.
-         Ngoại ngữ: tiếng Trung, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Herbew (Do Thái) hiện đại, Ý, Latinh, Nhật, Hàn.
Thang điểm: 200 – 800 điểm/ phần thi.
Hình thức thi: Tất cả đều trắc nghiệm ngoại ngữ trừ một số môn đặc biệt có những cách thi riêng như Sinh học hoặc các môn ngoại ngữ (phần thi nghe), Toán.
Thời gian: 60 phút/môn. Tổng thời gian 3 giờ 20 phút.