Liên hệ

OXFORD ENGLISH UK VIỆT NAM

  Địa chỉ trụ sở chính:
   
83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
 
- Phòng tư vấn tuyển sinh: (+84 24) 3856 3886 
  Homephone
 
(+84 24) 2211 2691
    
  Liên hệ (+84 24) 2211 2691
  Email: customerservice@oxford.edu.vn
- Bộ phận hỗ trợ học viên  studentsupport@oxford.edu.vn
- Phòng  khách hàng doanh nghiệp: (+84 24) 3773 8387
  Email: corporatesales@oxford.edu.vn
- Phòng Marketing: (+84 24) 3773 8387
  Email: marketing@oxford.edu.vn
Trụ sở chính:

                                                                                            
 

Gửi liên hệ thành công. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website.