Cơ sở vật chất

Một số hình ảnh cơ sở vật chất của trung tâm Oxford English UK Vietnam

Một số hình ảnh của trung tâm Oxford English UK vietnam

văn phòngvăn phòng
lớp họclớp học
lớp học
Anh-co-so-vat-chat-lop-hoc-oxfordAnh-co-so-vat-chat-lop-hoc-oxford
co-so-vat-chat-oxford
co-so-vat-chat-oxford