Học tiếng Anh cùng Oxford

[Đọc tin song ngữ] 5 Steps to Proper Hand-Washing –5 bước rửa tay đúng cách

[Đọc tin song ngữ] 5 Steps to Proper Hand-Washing –5 bước rửa tay đúng cách

You know that washing your hands is the best way to keep from spreading germs. Now learn how and when!

Bạn có biết rằng rửa tay là phương pháp tốt nhất để giúp tránh khỏi việc các mầm bệnh phát tán. Chúng mình cùng xem khi nào và nên làm thế nào để có phương pháp rửa tay đúng nhất nhé! 

Chi tiết ...
Từ vựng tiếng Anh Tết Nguyên Đán

Từ vựng tiếng Anh Tết Nguyên Đán

Tết Nguyên Đán là một trong những chủ đề rất hay mà có lẽ đối với ai ôn luyện tiếng Anh sẽ phải trải qua ít nhất 1 lần gặp nó. Hôm nay, hãy cùng Oxford học tiếng anh chủ đề “Tết Nguyên Đán".

Chi tiết ...