Sự kiện

5 cách ghi nhớ từ vựng tiếng Anh “khó để quên”

5 cách ghi nhớ từ vựng tiếng Anh “khó để quên”

Bạn đang gặp vấn đề trong việc ghi nhớ từ mới học được, đôi khi nhớ đã đọc nó mà không nhớ ý nghĩa? Có phải bạn đang rơi vào trong trường hợp này? Dù đã học thuộc không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần gặp lại, bạn vẫn không nhớ ra nghĩa? Bài viết dưới đây là cách để ghi nhớ từ vựng tiếng Anh hiệu quả.
Chi tiết ...
TRONG IELTS WRITING TASK 2 NÊN VIẾT BAO NHIÊU ĐOẠN?

TRONG IELTS WRITING TASK 2 NÊN VIẾT BAO NHIÊU ĐOẠN?

IELTS được công nhận rộng rãi là một kỳ thi tiếng Anh học thuật phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới. Nó đánh giá toàn diện 4 kỹ năng của thí sinh từ nghe, nói, đọc đến viết. Tuy nhiên, so với những kỳ thi tiếng Anh học thuật khác, đạt được điểm cao trong phần viết của IELTS đặc biệt khó khăn. Do đó, để chuẩn bị tốt cho kỳ thi và cải thiện kỹ năng này, việc hiểu rõ cấu trúc và yêu cầu của đề thi là điều cần thiết. Bài viết này nhằm mục tiêu cung cấp một hướng dẫn rõ ràng hơn về các đoạn trong IELTS Writing Task 2.
Chi tiết ...