Tuyển dụng

Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing-PR

Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing-PR

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty, Oxford English Uk Vietnam cần tuyển dụng vị trí như sau: Trưởng phòng Marketing-PR Chi tiết ...
Tuyển dụng tháng 3/2018

Tuyển dụng tháng 3/2018

Thông tin tuyển dụng tháng 3/2018 Chi tiết ...
Tuyển dụng Chuyên viên Marketing, tư vấn và thiết kế 2018

Tuyển dụng Chuyên viên Marketing, tư vấn và thiết kế 2018

Oxford English UK Việt Nam tuyển dụng nhân viên nhiều vị trí với lương thưởng và chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Chi tiết ...
Tuyển dụng nhân sự cho Trại hè Anh ngữ

Tuyển dụng nhân sự cho Trại hè Anh ngữ

Trại hè Anh ngữ 2017 tại Oxford đang có nhu cầu tuyển dụng nhân viên làm việc trong thời gian tổ chức trại hè. Chi tiết ...
Tuyển dụng nhân viên thiết kế

Tuyển dụng nhân viên thiết kế

Để đáp ứng sự phát triển, trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam có nhu cầu tuyển dụng nhân viên thiết kế bán thời gian cố định hoặc toàn thời gian.
Chi tiết ...
Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh - Oxford

Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh - Oxford

Oxford tuyển dụng nhân viên vị trí Kinh doanh! Chi tiết ...
Tuyển dụng nhân viên vị trí Kinh doanh và tư vấn

Tuyển dụng nhân viên vị trí Kinh doanh và tư vấn

Trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Việt Nam cần tuyển nhân viên các vị trí. Chi tiết ...
Tuyển nhân viên tư vấn full time

Tuyển nhân viên tư vấn full time

Thông tin tuyển dụng tháng 9/16 Chi tiết ...
Tuyển dụng giáo viên dạy IELTS

Tuyển dụng giáo viên dạy IELTS

Với nhu cầu phát triển mở rộng, trung tâm Anh ngữ Oxford đang có nhu cầu tuyển dụng giáo viên giảng dạy IELTS. Chi tiết ...