[Đọc tin song ngữ] 5 Steps to Proper Hand-Washing –5 bước rửa tay đúng cách

You know that washing your hands is the best way to keep from spreading germs. Now learn how and when!

Bạn có biết rằng rửa tay là phương pháp tốt nhất để giúp tránh khỏi việc các mầm bệnh phát tán. Chúng mình cùng xem khi nào và nên làm thế nào để có phương pháp rửa tay đúng nhất nhé! 


The Best Way to Wash Your Hands

The Best Way to Wash Your Hands
Hand-washing to prevent colds includes using soap and water or an alcohol-based hand sanitizer, a cleanser you can use without water. "There is no one best water temperature to wash one's hands," says Dr. Grief. "If your hands are really dirty and greasy, use of warm to hot water will do a better job of trapping dirt and grease within the soap, allowing for a more thorough cleaning."
The type of soap also does not typically matter, according to Grief, "as long as it lathers and spreads over the hands sufficiently to trap the germs."

Cách tốt nhất để rửa tay

Rửa tay để ngừa cảm lạnh bao gồm sử dụng xà phòng và nước hoặc chất khử trùng tay chứa cồn, chất tẩy rửa bạn có thể sử dụng mà không cần nước. Tiến sĩ Grief  chia sẻ: "Không có nhiệt độ nước tốt nhất để rửa tay". "Nếu bàn tay của bạn thực sự bẩn và dính dầu mỡ, bạn nên sử dụng nước ấm để đun nóng sẽ làm tốt hơn việc giữ bụi bẩn và dầu mỡ trong xà phòng, cho phép làm sạch kỹ lưỡng hơn."
Theo tiến sĩ Grief, chọn loại xà phòng nào cũng không thành vấn đề, "miễn là nó tạo bọt và lan rộng trên bàn tay đủ để loại bỏ vi trùng."

10 Times to Wash Hands

To prevent colds from spreading to others, practice regular hand-washing. Most importantly, wash hands:
- Before and after preparing or handling food, especially when handling uncooked poultry and meat
- Before eating
- After changing diapers
- After using the bathroom
- After sneezing, coughing, or blowing your nose
- Before and after inserting contact lenses
- After touching an animal or animal waste
- After handling garbage
- Before and after treating wounds
- Before and after touching a sick or injured person  

10 thời điểm mà bạn nên rửa tay

Để ngăn ngừa cảm lạnh lây sang người khác, hãy thực hành rửa tay thường xuyên. Quan trọng nhất là rửa tay:
- Trước và sau khi chuẩn bị hoặc xử lý thực phẩm, đặc biệt là khi xử lý thịt gia cầm và thịt chưa nấu chín
- Trước khi ăn
- Sau khi thay tã
- Sau khi sử dụng phòng tắm
- Sau khi hắt hơi, ho hoặc xì mũi
- Trước và sau khi lắp kính áp tròng
- Sau khi chạm vào động vật hoặc chất thải của động vật
- Sau khi xử lý rác thải
- Trước và sau khi điều trị vết thương
- Trước và sau khi chạm vào người bị bệnh hoặc bị thương 

5 Steps to Proper Hand-Washing

If using soap and water for hand-washing, the Centers for Disease Control and Prevention recommends the following five steps to prevent the spread of colds:
- Wet your hands with clean water — warm, if available — and apply soap.
- Lather by rubbing hands together; be sure to cover all surfaces.
- Continue rubbing hands together for 15 to 20 seconds — sing "Happy Birthday" twice in your head.
- Thoroughly rinse hands under running water to ensure removal of residual germs.
- Use paper towels or an air dryer to dry hands and then, if possible, use a paper towel to turn off the faucet.
 
Alcohol-based hand sanitizers make a good substitute for hand-washing when soap and water is not available. A recent study from the University of Chicago showed that while soap-and-water hand-washing was most effective in removing influenza virus from the hands, using alcohol-based hand sanitizer was a close second. If you're using an alcohol-based hand sanitizer, apply product to one palm, rub your two hands together, making sure to reach all surfaces, and continue rubbing until hands are dry.
 

5 bước rửa tay đúng cách

Nếu sử dụng xà phòng và nước để rửa tay, “Centers for Disease Control and Prevention”* khuyến nghị năm bước sau đây để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh:
- Làm ướt tay bằng nước sạch - ấm nếu có, sau đó thoa xà phòng.
- Thoa xà phòng bằng cách xoa hai bàn tay vào nhau; hãy đảm bảo là xà phòng có thể bao phủ các bề mặt trên tay.
- Tiếp tục xoa hai bàn tay vào nhau trong tầm 15 đến 20 giây, (mẹo) để không cần đếm thời gian, bạn nên rửa tay trong thời gian tương đương với việc hát "Chúc mừng sinh nhật" hai lần trong đầu.
- Rửa kỹ tay dưới vòi nước để đảm bảo loại bỏ vi trùng còn sót lại.
- Dùng khăn giấy hoặc máy sấy không khí để lau khô tay và sau đó nếu có thể hãy dùng khăn giấy để tắt vòi.

Chất khử trùng tay chứa cồn giúp thay thế tốt cho việc rửa tay khi không có xà phòng và nước. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Chicago đã chỉ ra rằng trong khi rửa tay bằng xà phòng và nước có hiệu quả nhất trong việc loại bỏ vi-rút cúm khỏi tay, sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn tốt thứ hai. Nếu bạn đang sử dụng chất khử trùng tay chứa cồn, hãy thoa sản phẩm vào một lòng bàn tay, chà hai bàn tay vào nhau, đảm bảo chạm tới tất cả các bề mặt và tiếp tục chà xát cho đến khi tay khô.

 

 
Centers for Disease Control and Prevention là viện sức khỏe cộng đồng quốc gia hàng đầu của Hoa Kỳ. CDC là một cơ quan liên bang Hoa Kỳ thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh và có trụ sở tại Atlanta, Georgia.
 
Xem thêm video về những lưu ý về vệ sinh và cách đeo mặt nạ để tránh bị cúm và phòng ngừa bệnh tại đây cùng giáo viên bản ngữ tại FB/TrungtamOxfordEnglish

OXFORD UK VIETNAM
SPEAK - THINK AND DREAM IN ENLISH
---------------------------------------------------------

LIÊN HỆ:
TRUNG TÂM ANH NGỮ OXFORD
▶Hotline: 024 2211 2691
▶Email: tuvan.oxford@gmail.com
▶Website: http://oxford.edu.vn/
▶Địa chỉ: Số 83, Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa Cầu Giấy, HN