Các khóa học tại Nam Định

KHÓA HỌC DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN TẠI NAM ĐỊNH

KHÓA HỌC DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN TẠI NAM ĐỊNH

Các khóa học được giảng dậy bằng phương pháp OIE đọc quyền từ Oxfor English U.K Limited . Giúp các bạn học viên tiến bộ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất . Chi tiết ...
KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH CHUYÊN ANH TẠI NAM ĐINH

KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH CHUYÊN ANH TẠI NAM ĐINH

Các khóa học dành riêng cho các bạn học sinh chuyên Anh . Nhằm mục đích chinh phục IELTS cũng như chinh phục các giải thưởng của kỳ thi HSG quốc gia  Chi tiết ...