TOP 10 câu nói truyền cảm hứng thành công ở mọi thời đại

Những người nối tiếng như Albert Einstein, Steve Jobs hay đến nữ nhà văn Mỹ J. K. Rowling - tác giả của cuốn tiểu thuyết "Harry Potter ",  để có được thành công như hiện tại họ đã phải lap động mệt mài và sáng tạo rất nhiều. Quan trọng là họ không chùn bước trước thất bại. 
Sau đây là các câu nói của họ đã trở thành nguồn cảm hứng không biết cho bao nhiêu thế hệ
  • 1. Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I’m not sure about the universe. 
"Hai điều vô hạn là: vũ trụ và sự ngu dốt của con người; và tôi không chắc về vũ trụ" - Albert Einstein - nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại.
  • 2. The best way to predict the future is to create it.
"Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tạo ra nó." (Abrahalm Lincoln – Tổng thống thứ 16 của Mỹ)
 
  • 3. Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less.
"Không có gì trong cuộc sống là đáng sợ, nó vốn chỉ để bạn hiểu nó. Bây giờ đã đến lúc để hiểu nhiều hơn, để chúng ta có thể sợ hãi ít hơn" - Marie Curie nữ bác học xuất sắc nhất trên toàn thế giới là người phụ nữ đầu tiên và cũng là duy nhất trên thế giới hai lần được nhận giải thưởng Nobel trên 2 lĩnh vực khác nhau.
 
  • 4. Your time is limited, so do not waste it living someone else’s life.
"Quỹ thời gian hữu hạn, vì vậy đừng lãng phí vào việc sống cuộc đời của người khác" (Steve Jobs – đồng sáng lập hãng Apple)
 
  • 5. Failure defeats losers, failure insprises winners.
"Thất bại hạ gục kẻ chịu thua, thúc giục kẻ chiến thắng". (Robert T. Kiyosaki – tác giả cuốn sách Cha giàu, Cha nghèo)
 
  • 6. Success is only meaningful and enjoyable if it feels like your own.
"Thành công không phải là cuộc sống của bạn như thế nào so với người khác mà là nó có ý nghĩa như thế nào với bạn." - Michelle Obama, phu nhân tổng thống Mỹ Barack Obama
  • 7. There is no law except the law that there is no law
"Không có luật nào ngoại trừ luật pháp không có luật" - John Archibald Wheeler
 
  • 8. Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate verersion of somebody else.
"Luôn luôn là phiên bản hạng nhất của bản thân, thay vì là phiên bản thứ hai của người khác." - Judy Garland nữ diễn viên và ca sĩ nổi tiếng Mỹ.
 
  • 9. Rock bottom became the solid foundation on which I rebuild my life.
"Đá ở phía dưới đã trở thành nền tảng vững chắc để tôi xây dựng lại cuộc đời." - J. K. Rowling, tác giả của cuốn tiểu thuyết "Harry Potter " – một trong những câu chuyện phù thủy ăn khách nhất mọi thời đại.
 
  • 10. In politics, if you want anything said, ask a man. If you want anything done, ask a woman.
"Trong chính trị, nếu bạn muốn bất cứ thứ gì được nói ra, hãy yêu cầu một người đàn ông. Nếu bạn muốn bất cứ thứ gì được hoàn thành, hãy yêu cầu một người phụ nữ" - Margaret Thatcher - "Người đàn bà thép" là người phụ nữ đầu tiên và cũng là duy nhất trở thành thủ tướng Anh, đồng thời nắm giữ vị trí này lâu nhất trong thế kỷ XX