40 từ âm câm phổ biến trong tiếng Anh

Cùng học ngay 40 từ âm câm phổ biết trong tiếng Anh các bạn nhé!
 
                      

                     

                      Âm câm

                     

Chúc các bạn học tốt!