Tổng quan hệ thống giáo dục của nước Anh

Hệ thống giáo dục Anh có nhiều điểm khá tương đồng với hệ thống giáo dục Việt Nam.

1. Giáo dục phổ thông bao gồm bậc tiểu học và trung học
1.1 Bậc tiểu học
 • Lớp 1 đến lớp 6 (từ 5 tuổi đến 10 tuổi)
 • Thời gian học: 6 năm
1.2 Bậc trung học
 
Chuẩn bị cho học sinh lấy chứng chỉ GCSE hoặc các văn bằng tương tự. Nhiều em học sinh quốc tế vào học hệ thống giáo dục trung học ở độ tuổi 11-13.
 • Lớp 7 đến lớp 11 (11 tuổi - 15 tuổi)
 • Thời gian học: 5 năm
 • Học phí: học phí trung bình 8.000 - 25.000 bảng Anh,tham khảo thêm trang web của trường
 • Văn bằng:

* GCSE (General Certificate of Secondary Education): Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

* IGCSE (International GCSE): Chứng chỉ tốt nghiệp trung học quốc tế 

2. Dự bị đại học/Chứng chỉ A/Tú tài quốc tế

Học sinh có thể học các khóa hàn lâm hoặc hướng nghiệp , hoặc kết hợp cả hai hướng này. Bằng cấp của cả hai hình thức đào tạo này đều đáp ứng yêu cầu vào đại học ở Vương quốc Anh.
 • Thời gian học: 1 - 2 năm
 • Điều kiện nhập học: bằng GCSE có điểm số từ A* đến C có thể học tiếp các khóa học sau phổ thông kéo dài 2 năm
 • Học phí: học phí trung bình 4.500 - 5.500 bảng Anh, tham khảo thêm tại trang web của trường
 • Có thể học ở các trường phổ thông tư thục:
3. Hệ đại học
 • Thời gian học: 3 - 4 năm
 • Văn bằng: Bachelor
 • Học phí:  học phí trung bình khoảng 6.450 bảng Anh, tham khảo thêm trang web của trườn
4. Hệ sau đại học
4.1 Thạc sỹ
 • Thời gian học: 1 - 2 năm
 • Học phí: học phí trung bình từ 4.000 - 30.000 bảng Anh và một số trường có thể có chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên
 • Văn bằng : MA, MSc, MBA, LLM, Med…
4.2 Tiến sỹ
 • Thời gian học: 3 năm
 • Học phí: học phí trung bình từ 13.800 - 41.400 bảng Anh, tham khảo trang web của trường
 • Văn bằng: Ph.D, D.Phil, New Route Ph.D
5. Các chính sách ưu đãi
 • Tham gia vào hội sinh viên, bạn có thể tiết kiệm 50% chi phí sách vở và giảm giá ở một số cửa hàng, nhà hát, rạp chiếu phim…
 • Các chương trình học bổng của các trường: bán phần hay toàn phần
 • Dịch vụ hỗ trợ khi gặp khó khăn từ vấn đề cuộc sống đến tài chính, ăn ở
 • Chăm sóc y tế miễn phí
 • Cơ hội làm việc tại Vương quốc Anh