Ngữ pháp tiếng Anh: Cụm động từ- Phrasal Verb thường gặp (Phần I)

Trong tiếng Anh, chúng ta không nên nhớ từng động từ riêng lẻ mà hãy nên nhớ theo cụm động từ.
Đây là cách học tiếng Anh tốt nhất cho các bạn. Cùng trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam tìm hiểu thêm về một số cụm động từ thông dụng nhé.

1.Định nghĩa:

Cụm động từ (Phrasal Verb) là kết hợp của một động từ cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa của Phrasal Verb rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó.
 (Ví dụ: LOOK là NHÌN, AFTER là SAU nhưng LOOK AFTER kết hợp lại phải hiểu với nghĩa là CHĂM SÓC).

2. Một số cụm động từ thông dụng:

Một số từ viết tắt:
  • sb viết tắt cho somebody (người nào đó)
  • sth: viết tắt cho something (cái gì đó)

Beat one’s self up: tự trách mình (khi dùng, thay one's self bằng mysel, yourself, himself, herself...)

Break down: bị hỏng

Break in: đột nhập vào 

Break up with sb: chia tay, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó

Bring sth up: đề cập chuyện gì đó

Bring sb up: nuôi nấng (con cái)

Brush up on sth: ôn lại

Call for sth: cần cái gì đó; Call for s.o : kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó

Carry out: thực hiện (kế hoạch)

Catch up with sb: theo kịp ai đó

Check in: làm thủ tục vào khách sạn

Check out: làm thủ tục ra khách sạn

Check sth out: tìm hiểu, khám phá cái gì đó

Clean sth up: lau chùi

Come across as: có vẻ (chủ ngữ là người)

Come off: tróc ra, sút ra

Come up against s.th: đối mặt với cái gì đó

Come up with: nghĩ ra

Cook up a story: bịa đặt ra 1 câu chuyện

Cool down: làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là người hoặc vật)

Count on sb: tin cậy vào người nào đó

Cut down on sth: cắt giảm cái gì đó

Cut off: cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính

Do away with sth: bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó

Do without sth: chấp nhận không có cái gì đó

Dress up: ăn mặc đẹp

Drop by: ghé qua

Drop sb off: thả ai xuống xe
(còn tiếp)
 

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83, Nguyễn Ngọc Vũ ,Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 024 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn