Redundancy - Yếu tố thừa trong cách sử dụng từ Tiếng Anh

Một vấn đề mà các thí sinh dự thi TOEFL hay mắc phải đó chính là sử dụng các yếu tố thừa.

Một câu mà trong đó một số thông tin được lập lại  một cách không cần thiết thì được gọi là thừa. Đây là một số tổ hợp từ luôn luôn thừa, và KHÔNG BAO GIỜ DÙNG
- Advance forward/ proceed forward/progress forward : advance, proceed và progress tất cả đều có nghĩa "tiến lên phía trước"; do đó từ forward là không cần thiết.
- Return back, revert back : return và revert có nghĩa "trở lại hoặc gửi trả lại" do đó back là không cần thiết.
- Sufficient enough: Hai từ này đồng nghĩa với nhau, chỉ dùng từ này hoặc từ kia mà thôi.
- Compete together : Compete nghĩa là "tham dự vào một cuộc thi với những người khác"
- Reason ... because: Những từ này cùng chỉ một nghĩa, mô thức đúng là reason.... that
- Join together: Join có nghĩa "kết hợp lại với nhau", "cùng tham gia vào", "gia nhập", thêm together là dư thừa.
- Repeat again: repeat có nghĩa là lập lại, thêm again vào là dư thừa.
- New innovations: innovation là "sự đổi mới","sự cách tân" bao gồm ý nghĩa "mới"
- Matinee performance: matinee là "buổi trình diễn vào buổi chiều". Thêm performance là thừa. 
- Same identical: hai từ này đồng nghĩa với nhau.
- Two twins: twins là cặp sinh đôi,, do đó two là thừa
- The time when: the time và when có cùng nghĩa, do đó chỉ cần dùng một từ
- The place where: the place và where đồng nghĩa nên chỉ cần dùng một từ mà thôi.