Học tiếng Anh: Sự khác nhau giữa "been" và "gone"

Been- Phân từ hai của "be" còn Gone- Phân từ hai của "go"

Trong tiếng Anh giao tiếp, hai từ “been”“gone” được dùng rất nhiều để chỉ các hoạt động về di chuyển nên rất dễ gây ra nhầm lẫn khi được sử dụng trong thì  hoàn thành. Sau đây chúng ta cùng phân tích một số điểm khác nhau để các bạn có thể sử dụng chính xác hai từ này nhé:

- Gone được dùng để chỉ các hoạt động đã được hoàn thành ngay tức thì (just) trong quá khứ.

 

 Ví dụ:

 

John has just gone out.

 

John vừa mới đi ra ngoài.(vừa mới xảy ra)

 

- Been được dùng để mô tả các hành động trong quá khứ mà thời gian không xác định.

 

 Ví dụ:

 

John has been to India.

 

John đã đến Ấn Độ.(không biết là khi nào nhưng đã ở đó)

 

 - Khi không dùng just với gone, thì có nghĩa là hành động không nhất thiết mới được hoàn thành ngay tức thì trong quá khứ mà chỉ đơn giản là hành động đã chắc chắn được hoàn thành.

 

 Ví dụ:

 

John has gone to America.

 

John đã đi đến Mỹ.--> câu này có ý nói John đã đến Mỹ và vẫn còn ở đó.

 

John has been to America.

 

John đã được đến Mỹ. been trong câu này chỉ ra rằng John đã đến Mỹ và thỉnh thoảng có quay lại, và hiện tại thì anh ấy không có ở Mỹ.

 

- Gone chỉ dùng cho thì hiện tại hoàn thành. Been còn được dùng cho thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

 

 Ví dụ:

 

He has been sleeping for three hours.

 

Anh ta đã ngủ được ba tiếng. --> Anh ta đã ngủ 3 tiếng và vẫn còn ngủ.

 

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội , Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn