Học tiếng Anh: Phân biệt "Especial- Special" và "Especially-Specially"

Các bạn hẳn rất hay nhầm lẫn khi gặp phải các từ

Trong quá trình học tiếng Anh, có rất nhiều người dễ bị nhầm lẫn về cách sử dụng hai từ “Special - Especial”  và “Specially- Especially”.

1. “Special - Especial” : Hai tính từ này đều có chung nghĩa là đặc biệt và trên thực tế thì chúng có cách sử dụng chỉ khác nhau một chút

- “Special” được dùng để chỉ những vật, sự việc, con người có đặc điểm hay tính chất khác biệt so với những vật, sự việc, người khác. Khi muốn nhấn mạnh đến sự khác biệt so với những cái bình thường, thông thường khác (distinguished) thì người ta sẽ dùng “special”.

Ex: You’re a very special person to me – never forget that.
(Đừng bao giờ quên rằng bạn là một người rất đặc biệt đối với tôi). Người nói muốn nhận mạnh bạn là người đặc biệt chứ không phải người khác.

- “Especial” ít được sử dụng hơn, chỉ trường hợp nổi trội, đáng chú ý hơn hẳn khi được so sánh với những trường hợp khác. Thông thường, especial chỉ được dùng với một số ít danh từ  như value, interest… Especial thường để nhấn mạnh sự ngoại lệ (exceptional).

Ex: He loves the academic side of school, especial mat. (Anh ấy yêu thích các  môn học ở trường, đặc biệt là Toán à Người nói muốn nêu bật sự nổi trội của môn Toán trong các môn học khác.

2. “Specially- Especially”: Hai trạng từ này đều có nghĩa là một cách đặc biệt. Sự khác biệt của chúng đôi khi khó mà phân biệt được.

-“Specially”: dùng để chỉ một việc gì đó được thực hiện vì một mục đích đặc biệt nào đó.

Ex: The school is specially for children whose schooling has been disrupted by illness.
(Ngôi trường này đặc biệt chỉ dạy cho những đứa trẻ mà việc học bị gián đoạn vì bệnh tật của chúng).

- “Especially”: dùng để chỉ một điều gì đó mà bạn nói đến có sự đặc biệt nhiều hơn thứ khác

Ex: He was a kind of staff, especially those who were sick or in trouble.

(Ông ấy là một nhân viên tốt, đặc biệt đối với những người ốm hay người đang gặp khó khăn).

Ex: Double ovens are a good idea, especially, if you are cooking several meals at once.

(Những chiếc lò nướng đôi là một ý tưởng hay đặc biệt khi bạn nấu nhiều món ăn trong một lúc).

(Sưu tầm)

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội , Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn