Thử tài trí não với các câu đố tiếng anh hóc búa-Có đáp án

Hãy cùng Oxford English UK Vietnam vừa học tiếng anh vừa luyện trí não của mình một chút nhé! Vừa học vừa thư dãn, mà lại là một cách đưa tiếng anh vào đầu hiệu quả!
Sau đây là các câu đố tiếng anh vô cùng hack não (Có đáp án ở phía dưới !)

1.  What is the best place to put the cake in?
2. Why do birds fly in the sky? 
3. I am horse, but I don’t eat and I cannot run. What am I?
4. Who has four legs but doesn’t walk?
5. What has teeth but doesn’t bite?
6. What comes once in a minute and twice in a moment?
7. It has cities but no houses, it has oceans but no water, it has forests but no trees, it has deserts but no sand. What is it?
8. Where does June come before May? 

 
Và đây là đáp án: 
 
1. In the mouth
2. Because they can’t walk on the sky
3. Seahorse
4. Chair
5. A comb
6. The letter M
7. A map
8. In the dictionary


Bạn đúng được bao nhiêu câu trong số các câu trên? Khoe phần kết quả của mình ở dưới phần bình luận nhé !