Từ vựng và những thuật ngữ quan trọng chủ đề Ngoại giao

Nhân dịp sự kiện thượng đỉnh Mỹ - Triều được diễn ta tại Việt Nam. Hôm nay hãy cùng Oxford tìm hiểu về một số từ vựng và thuật ngữ quan trọng trong Ngoại giao, trong Quan hệ Quốc tế nhé! 
Từ vựng chủ đề Chính trị hay:

President of the United States: Tổng thống nước Mỹ
Supreme Leader of North Korea: Lãnh đạo tối cao Bắc Triều Tiên

Treaty: Hiệp ước
Agreement: Hiệp định
Preliminary Agreement: Hiệp định sơ bộ
International Conference: Hội nghị quốc tế

Ministerial Meeting: Hội nghị Bộ trưởng
Post-Ministerial Meeting: Hội nghị sau Bộ trưởng
Summit (Meeting): Hội nghị thượng đỉnh

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được diễn ra 27-28 tháng 2 năm 2019

Protocol: Nghị định thư
Resolution: Nghị quyết
Amendment: Bổ sung, sửa đổi
Clause: Điều khoản
Coutersign: Tiếp ký, phê chuẩn

Declaration: Tuyên bố
Denouce of treaty: Tuyên bố bãi ước
Memorandum: Giác thư
Note: Công hàm
Speech: Bài phát biểu, diễn văn
Ratify: Phê chuẩn
Stipulation: Điều quy định
Foreign Office: Bộ Ngoại giao
Diplomatic: Ngoại giao

Adversary: Đối thủ, đối phương
Alliance: Khối liên minh, đồng minh
Ally: Nước đồng minh,  nước liên minh
Ambassador: Đại sứ
Border: Biên giới
Collaboration: Sự động tác
Compliance: Sự bằng lòng, sự ưng thuận
Conciliatory: Hòa giải
Intervention: Sự xen vào, can thiệp

Consulate: Tòa lãnh sự, lãnh sự quán
Convention: Hội nghị, hiệp định, thỏa thuận
Embargo: Lệnh cấm vận, đình chỉ hoạt động
Envoy: Công sứ, phái viên, đại diện ngoại giao
Goodwill: Thiện chí, lòng tốt, sự tín nhiệm
Grievance: Mối bất bính
Implement: Thi hành, thực hiện
Privilege: Đặc quyền, đặc ân

Cooperation in all fields: hợp tác về mọi mặt
International arena: Vũ đài quốc tế
Maintain diplomatic relation with: Duy trì quan hệ ngoại giao với
Appoint ambasador to negotiate: Cử đại sứ sang đàm phán
 
 -------
Oxford English UK Vietnam 

Professional Teaching and Personal Attention

Liên hệ hotline: 024-22112691 để được tư vấn lộ trình miễn phí học Tiếng anh cho mọi đối tượng - từ trẻ em đến người đã đi làm.