5 BÍ KÍP PARAPHRASE CHO BÀI THI IELTS

Paraphrase thực ra chính là một dạng bài tập quen thuộc – Viết lại câu. Tuy nhiên paraphrase trong IELTS lại phức tạp hơn nhiều, để thuần thục kĩ năng paraphrase thì là cả một quá trình luyện tập.

Parapharase là gì? Tại sao cần luyện cách paraphrase?
Paraphrase thực ra chính là một dạng bài tập quen thuộc – Viết lại câu. Tuy nhiên paraphrase trong IELTS lại phức tạp hơn nhiều, để thuần thục kĩ năng paraphrase thì là cả một quá trình luyện tập.
Với phần thi Writing, dù là Writing Task 1 hay Writing Task 2 thì đều cần paraphrase lại đề bài như một cách mở bài hết, bởi vì nếu bạn lặp lại những câu – từ có sẵn trong đề bài thì chắc chắn bạn sẽ bị examiner trừ điểm.
Để làm tốt bài Reading thì kĩ năng Paraphrase cũng rất quan trọng, vì rất hiếm khi người ra đề sẽ viết lại y nguyên ý trong đoạn văn vào câu hỏi, mà thường sẽ paraphrase lại. Không nắm chắc kĩ năng này, rất có thể bạn sẽ không tìm thấy đoạn văn chứa thông tin trả lời cho câu hỏi.
Trong phần thi Speaking cũng có nhiều đất “dụng võ” cho kĩ năng Paraphrase, giả dụ examiner hỏi bạn “Do you like reading books?” mà bạn trả lời “Yes, I like reading books” thì điểm của bạn chắc chắn sẽ không cao; thay vào đó, có thể nói “Yes, reading books is my all-time favorite hobby”, nghĩa của câu vẫn tương tự mà cuộc nói chuyện sẽ tự nhiên hơn rất nhiều.
Với Listening cũng tương tự Reading, nội dung bài nghe đã được paraphrase lại nên để “bắt” được ý, bạn phải thật quen thuộc với kĩ năng này.
Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu đến các bạn 5 tips Paraphrase có thể áp dụng vào cả 4 phần thi của IELTS.

writing

5 cách Paraphrase trong IELTS hiệu quả

Bí kíp Paraphrase No.1 - Sử dụng từ đồng nghĩa (Synonyms)

Phương pháp này là việc thay thế các từ đồng nghĩa vào câu để được một câu mới. Ta có thể xem ví dụ đơn giản sau:

More than half of the people who attended Mysheo’s seminar thought it was great.

-> The majority of the people who went to Mysheo’s seminar thought it was amazing

Đây là phương pháp paraphrase hay được áp dụng nhất, nhưng cũng là phương pháp “khó nhằn” nhất. Không phải chỉ cần thuộc nằm lòng nhiều synonyms là xong, mà quan trọng là phải biết áp dụng đúng lúc, đúng chỗ nữa. Vì có nhiều khi thí sinh nhầm lẫn giữa từ đồng nghĩa và từ có nghĩa tương tự, điều này khiến câu được viết lại có thể không truyền tải hết ý nghĩa của câu gốc.

As new, larger, steam-powered factories became a feature of the American landscape in the East, they transformed farm hands into industrial laborers, and provided jobs for a rising tide of immigrants

-> As steam-driven companies became more visible in the eastern part of the country, they changed farm hands into factory workers and provided jobs for the large wave of immigrants

Như bạn có thể thấy, câu được viết lại thiếu đi sự nhấn mạnh trong câu gốc về quy mô của các nhà máy.
Do đó, lời khuyên khi áp dụng kỹ năng này, đó là hãy chỉ sử dụng những từ mà bạn thực sự chắc chắn nó có nghĩa tương đồng với từ gốc. Bạn có thể xem một ví dụ về cách paraphrase trong IELTS Writing Task 1 như sau:

The pie charts below show the average household expenditure in Japan and Hong Kong in 2014.

-> The pie charts illustrate how much typical families in Japan and Asia spent in 2014.

Các từ đã được thay thế:

  • Show – illustrate

  • Average – typical

  • Expenditure – how much… spent

  • Household – families

Chú ý nho nhỏ: Câu gốc trong đề hay có từ “below”, vậy là một số bạn quen tay cũng đưa từ “below” vô bài làm, chú ý là trong bài viết của mình không có bảng biểu nào  

 

Bí kíp Paraphrase No.2 – Thay đổi trật tự từ trong câu

  • Nếu câu có nhiều hơn một mệnh đề, bạn có thể đảo vị trí các mệnh đề với nhau:

If they are hard-working enough, most people can get good a good band score in IELTS

-> Most people can get good marks in IELTS, if they are hard-working enough.

  • Với những câu có 1 tính từ và danh từ, ta có thể viết lại câu thành một mệnh đề tính ngữ:

Paraphrasing is one of the key skills needed to get a high score in IELTS

-> Paraphrasing is one of the skills needed to get a high score in IELTS that is key

Bí kíp Paraphrase No.3 - Chuyển từ câu chủ động thành bị động và ngược lại

Đây có lẽ là một dạng viết lại câu khá quen thuộc, paraphrase khá phổ biến, tuy nhiên trong bài thi IELTS nếu sử dụng thì nên kết hợp với việc thay từ đồng nghĩa (synonyms), thay đổi dạng từ...

People say that overpopulation is caused by poverty

-> Overpopulation is said to be caused by poverty

Bí kíp Paraphrase No.4 - Biến đổi dạng từ (word form)

Watching a movie may help people to feel excited and satisfied.

-> Watching a movie may help people to feel excited and achieve a sense of satisfaction.

Một ví dụ khác về cách paraphrase trong bài IELTS Wring Task 1:

The chart shows the participation by young people in sports by gender in Great Britain in 1999.

-> The bar chart demonstrates how young people in Britain participated in sports in terms of gender in 1999.

Bí kíp Paraphrase No.5 – Dùng chủ ngữ giả

People say Writing One Kick is one of the best English online courses

-> It is said that Writing One Kick is one of the best English Online courses

Nếu muốn nhấn mạnh hơn, ta có thể viết lại như sau:

She liked the taste of Cappuccino the best among various types of coffee drinks.
-> It was the taste of Cappuccino that she liked the best among various types of coffee drinks