Học tiếng anh qua câu đố

Thư giãn và cùng khám phá thêm nhiều kiến thức qua các câu đố dưới đây các bạn nhé.
Sau các giờ học tiếng anh căng thẳng, hãy cùng nhau thư giãn bằng các câu đố tiếng anh sau nhé:
 1. A woman shoots her husband.
  Then she holds him under water for over 5 minutes.
  Finally, she hangs him.
  But 5 minutes later they both go out together and enjoy a wonderful dinner together.
  How can this be?
 2. Only one color, but not one size,
  Stuck at the bottom, yet easily flies.
  Present in sun, but not in rain,
  Doing no harm, and feeling no pain.
  What is it? 
 3. I never was, am always to be,
  No one ever saw me, nor ever will
  And yet I am the confidence of all
  To live and breathe on this terrestrial ball?
Đáp án:  

1.The woman was a photographer. She shot the picture of her husband, developed it, hang it up to dry
2.A shadow
3.I’m tomorrow
Hãy tìm hiểu thêm nhiều câu đố để giúp bạn vừa học vừa thư giãn nhé.

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:
Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội , Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn