Nội quy lớp học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam

Nội quy giành cho học viên tại trung tâm Anh ngữ OXFORD ENGLISH UK VIETNAM

1. Học viên cần tham gia tích cực, hăng hái phát biểu trong lớp và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.

2. Đi học đầy đủ, đúng giờ. Học viên đến muộn 30 phút được tính là nghỉ học.

Học viên nghỉ quá 20% số buổi sẽ không được cấp chứng chỉ cuối khoá.

3.  Không được tự do ăn uống trong lớp học.

4Không làm mất trật tự, hạn chế làm việc riêng trong giờ học. Học viên nào có vi phạm làm ảnh hưởng đến việc học tập của người khác thì giáo viên có quyền yêu cầu học viên không tham gia buổi học nữa. Nếu các lần tiêp theo vẫn có hành vi như vậy, trung tâm có quyền yêu cầu học viên dừng học mà không cần hoàn trả lại học phí. 

5. Tắt điện thoại hoặc để chế độ rung trong lớp. Có thể xin ra ngoài để nghe điện thoại.

6. Điều hòa sẽ được giáo viên sử dụng theo đúng nội quy của trung tâm. Học viên không được dùng điều khiển điều hòa. Nếu cần dùng, hãy hỏi nhân viên trung tâm.

7. Không hút thuốc trong phòng học, tuân thủ các quy định về an toàn cháy nổ cũng như tiết kiệm điện khi không cần thiết.

8. Giữ gìn vệ sinh chung của lớp và trung tâm.

9. Trong trường hợp học viên tham gia < 1/3 khoá học mà muốn bao lưu do có lý do chính   đáng (phải đi công tác đột xuất hoặc do ốm phải đi viện...) học viên phải làm đơn xin bảo lưu gửi tới trung tâm và đơn bảo lưu phải được sự chấp nhận của giám đốc trung tâm. Thời hạn bảo lưu là 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận bảo lưu. Lệ phí bảo lưu là 20% tổng học phí của khoá học.
10. Oxford English UK Vietnam không có chính sách hoàn lại học phí trong mọi trường hợp.
Mọi thắc mắc xin liên hệ để có thêm thông tin.
Các quy định trên áp dụng cho tất cả các khoá học tại trung tâm. Vì vậy, khi học viên đã đăng ký khoá học thì trung tâm sẽ mặc định là học viên đã tìm hiểu, cân nhắc đầy đủ và đồng ý tuân thủ các quy định trên.

Để tham khảo các khóa học và biết thêm chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 6, ngõ 28, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn

 

Các tin liên quan