Ngữ pháp tiếng Anh: Tìm hiểu về câu điều kiện

Cùng học, phân loại  các loại câu điều kiện trong tiếng Anh.

Trong quá trình học tiếng Anh, các bạn sẽ không thể bỏ qua phần học về Câu điều kiện. Sau đây, Trung tâm đào tạo Anh ngữ Oxford English UK Vietnam xin giới thiệu các lưu ý và cách sử dụng, phân biệt câu điều kiện các loại như sau:

1.Câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện loại 0 diễn tả một chân lý, sự việc luôn luôn đúng 
Cấu trúc:  If + Clause 1 (HTĐ), Clause 2 (HTĐ)
Ví dụ:
  If you heat ice, it melts - Nếu ta làm nóng đá, nó sẽ tan chảy.

2.Câu điều kiện loại I

Câu điều kiện loại I diễn trả một sự việc/hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai. 
Cấu trúc: If + Clause (HTĐ), Clause 2 (TLĐ- will/won't + V)
                                                 

Ví dụ:

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh bước vào vườn của tôi, con chó của tôi sẽ cắn anh.)

If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)

3. Câu điều kiện loại II

Câu điều kiện loại II là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.

Ta sử dụng câu điều kiện loại II để diễn tả điều không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

Cấu trúc: If + Clause (QKĐ), S+would/could (not) + V

Chú ý trong câu điều kiện loại II, ở mệnh đề “IF” riêng động từ “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi.

Ví dụ: 
- If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.) <= tôi không thể là chim được
- If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe đó.) <= hiện tại tôi không có nhiều tiền như vậy. 

4. Câu điều kiện loại III

Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.

Ta sử dụng câu điều kiện loại III để diễn tả một điều không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

Cấu trúc: If + Clause (QKHT-(had/hadn't + PII)), S+would (not) +have+ PII
   Trong câu điều kiện loại III, động từ của mệnh đề if chia ở quá khứ phân từ, còn động từ của mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành (perfect conditional).

 Ví dụ:

If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi.)

5. Câu điều kiện loại hỗn hợp (Mixed conditional sentences)
Câu điều kiện loại hỗn hợp là câu điều kiện diễn tả một sự việc đã xảy ra hay không xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả còn lưu đến hiện tại. 
Cấu trúc:    If + Clause 1 (QKHT), S + would(n't) + V (now). 
Ví dụ: 
If I had breakfast this morning, I wouldn't  be hungry now. (Nếu sáng tay tôi ăn sáng thì giờ tôi đã không bị đói bụng).


Để tham khảo các khóa học và biết thêm chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: Số 83 ,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa ,Cầu Giấy , Hà Nội 
Điện thoại: 024 3856 3886 / 7
​Email: customerservice@oxford.edu.vn