Bài viết mẫu dạng Independent Writing trong bài thi TOEFL iBT

Một số bài mẫu giúp bạn tham khảo.
Trung tâm Anh ngữ Oxford English Uk Vietnam xin đưa ra một số bài viết mẫu cho phần Independent Writing trong bài thi TOEFL.

Chủ đề của ngày hôm nay:

 "It has been said,"Not everything that is learned is contained in books." Compare and contrast knowledge gained from experience with knowledge gained from books. In your opinion, which source is more important? Why?"

Mẫu bài viết 1:

bai-viet-independent-writing-trong-toefl-iBT

Mẫu bài viết 2:

 

Chúc các bạn thành công!

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83, Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 
Điện thoại: 024 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn