Life - Size Enlargements

Life - Size Enlargements

Do you make life-size enlargements of snapshot ?"

"That's our specialty"

"Fine : here's a picture I took of the Pyramid"


Ảnh phóng lớn

- Ở đây anh có nhận phóng ảnh lớn bằng kích thước thật không?

- Ðó là chuyên môn của chúng tôi.

- Hay quá! Ðây, phóng cho tôi tấm ảnh tôi chụp Kim Tự Tháp.

 
Oxford English UK Việt Nam: Tiếng Anh Giao Tiếp, Luyện Thi TOEFL, Luyện thi IELTS