Một số gương mặt tiêu biểu trong cuộc thi hùng biên SPEAK EASY 2013

Gương mặt tiêu biểu lọt vào vòng chung kết của cuộc thi hùng biện tiếng Anh Speak Easy 2013 của trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam
guong-mat-chung-ket-speak-easy-2013-oxfordguong-mat-chung-ket-speak-easy-2013-oxfordguong-mat-chung-ket-speak-easy-2013-oxfordguong-mat-chung-ket-speak-easy-2013-oxford
guong-mat-chung-ket-speak-easy-2013-oxfordguong-mat-chung-ket-speak-easy-2013-oxford
guong-mat-chung-ket-speak-easy-2013-oxfordguong-mat-chung-ket-speak-easy-2013-oxford
guong-mat-chung-ket-speak-easy-2013-oxfordguong-mat-chung-ket-speak-easy-2013-oxford