Danh sách các trường có mức học bổng cao cho du học sinh đi MỸ

Trung tâm Oxford English UK Vietnam làm đại diện cho một số trường Đại học hàng đầu nước Mỹ với mức học bổng cao cho các bạn có ý định đi du học.

Các bạn hãy chọn cho mình một trường dưới đây và tập trung làm hồ sơ ứng tuyển và dành mức học bổng cao nhé:
Trường Học bổng Mức học bổng Điều kiện
Đại học Nam Florida Học bổng khu vực >5.000 USD Sinh viên chương trình Undergraduate & Graduate Pathways
GPA 7.5+
Bài luận khoảng 300 từ
Phỏng vấn với đại diện trường
Học bổng USF Green & Gold Presidential Lên đến 12.000 USD/mỗi năm, tối đa 4 năm Dành cho sinh viên cử nhân năm 1
GPA 4.0+
SAT 1360+ hoặc ACT 29+
Học bổng USF Green & Gold Director Lên đến 8.000 USD/năm, , tối đa 4 năm Dành cho sinh viên cử nhân năm 1
GPA 3.8+
SAT 1290+ hoặc ACT 27+
  Học bổng USF Green & Gold Scholars Lên đến 4.000 USD/năm, , tối đa 4 năm Dành cho sinh viên cử nhân năm 1
GPA 3.6+
SAT 1220+ hoặc ACT 25+
Đại học Colorado State Học bổng khu vực 2.000-10.000 USD/năm 1 Dành cho sinh viên CT Undergraduate và Graduate Pathways
GPA 7.5+
Bài luận khoảng 300 từ, phỏng vấn với đại diện trường
Học bổng Into CSU Progression 4.000 USD/năm Sinh viên hoàn thành chương trình Pathways
GPA 3.5+
Học bổng Innovation 20.000 USD/năm 1 Sinh viên CT Undergraduate & Graduate Pathways
Sinh viên thể hiện sự sáng tạo và cá tính bản thân
Đại học Marshall Học bổng khu vực 1.000-5.000 USD/năm 1 Dành cho sinh viên chương trình Undergraduate & Graduate Pathways
GPA 7.5+
Bài luận khoảng 300 từ
Phỏng vấn với đại diện trường
Đại học Geogre Mason
 
Học bổng khu vực 1.000-5.000 USD/năm 1 Dành cho sinh viên chương trình Undergraduate & Graduate Pathways
GPA 7.5+
Bài luận khoảng 300 từ
Phỏng vấn với đại diện trường
Đại học Drew Học bổng Big Award Vietnam 16.000 USD/năm, 2 năm đầu Dành cho sinh viên chương trình Undergraduate & Graduate Pathways
GPA 7.5+
Bài luận khoảng 300 từ
Phỏng vấn với đại diện trường
Học bổng Dean’s 15.000 USD/năm, 2 năm Dành cho sinh viên chương trình hoàn thành Pathways
GPA 3.5+ khi theo học năm 1 và 2 tại Drew
 
Học bổng Drew 10.000 USD/năm Dành cho sinh viên hoàn thành chương trình 2 năm Pathways
GPA 3.25-3.499+ khi theo học năm 1 và 2 tại Drew
 
Đại học Saint Louis Học bổng khu vực 5.000-8.000 USD/năm 1 Dành cho sinh viên chương trình Undergraduate & Graduate Pathways
GPA 7.5+
Bài luận khoảng 300 từ
Phỏng vấn với đại diện trường
Đại học Alabama Học bổng khu vực 1.000-5.000 USD/năm Dành cho sinh viên chương trình Undergraduate & Graduate Pathways
GPA 7.5+
Bài luận khoảng 300 từ
Phỏng vấn với đại diện trường
Học bổng UAB International 5.000 USD/năm Sinh viên cử nhân và thạc sỹ GPA3.0+
Học bổng UAB 3.000 USD/năm Sinh viên hoàn thành chương trình Undergraduate pathways GPA 3.75+ khi theo học chương trình pathway
Đáp ứng yêu cầu lên lớp
Đại học Washington State
 
Học bổng khu vực 2.000-10.000 USD/năm 1 Dành cho sinh viên chương trình Undergraduate & Graduate Pathways
GPA 7.5+
Bài luận khoảng 300 từ
Phỏng vấn với đại diện trường
Học bổng International Academic Award 2.000 USD/năm Sinh viên cử nhân (Direct Undergraduate)
GPA 3.3-3.59
Học bổng International Academic Award 4.000 USD/năm Sinh viên cử nhân (Direct Undergraduate)
GPA 3.6+
Học bổng International Academic Award 2.000 USD/năm Sinh viên chuyển tiếp (Transfer Undergraduate) GPA 3.3-3.59
Học bổng International Academic Award 4.000 USD/năm Sinh viên chuyển tiếp (Transfer Undergraduate) GPA 3.6+

Hãy đăng ký nhận tư vấn miễn phí tại đây để có cơ hội nhận được các suất học bổng giá trị cao.
Trung tâm Oxford English UK Vietnam sẽ đồng hành cùng các bạn.