Biểu phí các khoá học tại Oxford English UK Vietnam

Bảng phí các khoá học tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam
      
Name of course/Tên khoá học Level/Trình độ
TIẾNG ANH CHO HS TIỂU HỌC-OXFORD KIDS
(6-12 TUỔI)
Starter 1,2,3,4
Mover 1,2,3
Flyer
TIẾNG ANH CHO HS THCS-OXFORD TEENS
(12-16 TUỔI)
Elementary
Pre-intermediate
Intermediate
Advanced
TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRÔI CHẢY –ENGLISH COMMUNICATION FLUENCY Beginner
Pre-Intermediate I
Pre-Intermediate II
 
TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO
 
Advanced English Communication
 
Intermediate I
Intermediate II
TIẾNG ANH GIAO TIẾP THƯƠNG MAI  
Advanced
 
PRE-IELTS
Target: 4.5
Target: 4.5
IELTS Preparation FOUNDATION
Target:  5.5
INTERMEDIATE
Target: 6.5
ADVANCED
Target: 6.5 +
LUYỆN THI SAT
SAT Preparation
A
B
C
TOEFL Preparation TOEFL Foundation
Target: 80
 
TOEFL Inter
Target: 90+
Luyện viết ứng tuyển đại học
College Application Writing Methods
 
Luyện viết & phương pháp
nghiên cứu bậc đại học

College Research Methods and Writing
 
LỚP HỌC CÁ NHÂN
Private Class
bất kì

Các bạn tham khảo thêm lịch khai giảng
Để có thông tin chính xác về học phí xin vui lòng liên hệ 
Bộ phận tư vấn trung tâm Anh ngữ Oxford English UK Vietnam
Tầng 3, số 83 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 024 2211 2691
Email: customerservice@oxford.edu.vn

Các tin liên quan