Quiz-Pizza wordsearch

Bạn nào có sở thích ăn Pizza không nhỉ? Hãy thử sức với Quiz sau nhé:
pizza-wordsearch

Đáp án đây ạ: PIZZA

1. Mushrooms

2. Tomato sauce

3. Sausage

4. Oven

5. Onions

6. Pepperoni

7. Ham

 

 
 

 

 

 

8. Pineapple

9. Peppers

10. Crust

11. Olives

12. Cheese

13. Bake

14. Hamburger

 

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội , Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn