Cách viết mở bài trong Task 2 bài thi IELTS

Task 2 của bài thi IELTS là thể hiện ý kiến của bản thân về một vấn đề nào đó. Vì vậy việc sắp ý tưởng và lên nội dung tốt sẽ giúp bạn đạt điểm cao trong kỳ thi.
Trong bài viết của kỳ thi IELTS hay bất kỳ bài viết nào thì phần mở bài rất quan trọng vì nó tạo ấn tượng ban đầu cho người đọc về khả năng viết của bạn.

Chúng ta sẽ xem ví dụ sau: The migration of people to cities is one of the biggest problems facing the world's cities today. Discuss the main causes. What solutions can be used to tackle the situation?

Các bước viết mở bài:

Thứ nhất: General background:


- Giới thiệu chung về chủ đề của bài viết, bằng cách sử dụng kiến thức của bạn, hoặc paraphrase đề bài.
→ VD (cho đề bài bên trên): In the complex, industrial society nowadays, people are having a tendency to move from the countryside to big cities, making it a major problem to be dealt with.

Thứ hai: Thesis statement:


- Chỉ ra cụ thể bài viết của bạn sẽ viết về khía cạnh nào của chủ đề được đưa ra ở câu trước.
- Thesis này tùy thuộc vào đề bài yêu cầu bạn trả lời cái gì: agree or disagree, address causes and solutions, hay discuss both views.
→ VD: There are some underlying causes that will be discussed in this essay and I will put forward some solutions to tackle the situation.

Hãy tìm cho mình một giáo viên dạy viết tốt và đạt điểm cao trong kỳ thi nhé.

Để tham khảo các khóa học và biết thêm thông tin chi tiết hãy liên hệ với chúng tôi:

Bộ phận tư vấn - Trung tâm Oxford English UK Vietnam
Địa chỉ: số 83,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội , Hà Nội 
Điện thoại: 04 3856 3886 / 7
Email: customerservice@oxford.edu.vn