[English Song] Rhythm of the rain

Listen to the rhythm of the falling rain

 


Listen to the rhythm of the falling rain

Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know
That when she left that day
Along with her she took my heart

Rain please tell me now does that seem fair
For her to steal my heart away when she don't care
I can't love another when my hearts somewhere far away

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know that when she left that day
Along with her she took my heart

[Instrumental Interlude]

Rain won't you tell her that I love her so

Please ask the sun to set her heart aglow
Rain in her heart and let the love we knew start to grow

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I've been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again

Oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater
Oh, oh, oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater 

Hãy lắng nghe nhịp điệu của tiếng mưa rơi
Nó đang bảo tôi rằng tôi chỉ như một kẻ khờ
Tôi ước rằng nó sẽ tạnh và để tôi khóc trong vô vọng
Và bỏ lại tôi cùng nỗi cô đơn thêm lần nữa

Người con gái duy nhất tôi quan tâm đã rời xa tôi

Đi kiếm tìm một khởi đầu mới
Nhưng nàng nào hay biết chăng 
Rằng khi nàng ra đi ngày ấy
Nàng đã mang con tim tôi đi cùng với mình

Mưa ơi! Xin hãy nói với tôi rằng như thế là phải chăng
Với việc nàng đánh cắp con tim tôi về nơi xa khi nàng không bận tâm
Tôi không thể yêu một ai khác khi con tim mình ở đâu đó nghìn trùng xa

Người con gái duy nhất tôi quan tâm đã rời xa tôi
Đi kiếm tìm một khởi đầu mới
Nhưng nàng nào hay biết chăng 
Rằng khi nàng ra đi ngày ấy
Nàng đã mang con tim tôi đi cùng với mình

[Instrumental Interlude]
Mưa ơi! Sao cậu không nói với nàng rằng tôi yêu nàng nhiều lắm?
Xin nhắn nhủ ánh mặt trời hãy soi sáng con tim nàng
Mưa trong tim nàng và để tình yêu chúng tôi đã từng biết đâm chồi nảy lộc

Hãy lắng nghe nhịp điệu của tiếng mưa rơi
Nó đang bảo tôi rằng tôi chỉ như một kẻ khờ
Tôi ước rằng nó sẽ tạnh và để tôi khóc trong vô vọng
Và bỏ lại tôi cùng nỗi cô đơn thêm lần nữa

Ô, hãy lắng nghe nhịp điệu của tiếng mưa rơi
Tí tách, tí tách
Ô, ô, ô, hãy lắng nghe nhịp điệu của tiếng mưa rơi
Tí tách, tí tách